Lyssna på sidan Lyssna

Lekplatser

Totalt finns det 19 lekplatser på allmän parkmark. Lekplatserna delas in i två grupper: A- och B-lekplatser. Alla lekplatser ska uppfylla normen EN 1176 för lekplatser. De kontrolleras med jämna mellanrum av Sävsjö kommuns gata- och parkenhet. Vid större renovering och nyanläggning görs anpassningar av tillgänglighet på lekplatserna.

körsbärsblom på lekpark i Rörvik

A-lekplatser

A-lekplatserna varierar i storlek och innehåll, beroende på hur stort upptagningsområdet är, samt vad det finns för utrymme för lekredskapen. Antal A-lekplatser är totalt åtta stycken och fördelade enligt följande: Sävsjö fyra, Stockaryd en, Rörvik en samt Vrigstad två.

Placering av A-lekplatser

  • Sävsjö: Kistegårdsparken, Gärdestigen/Myrstigen, Sturegatan och Hallonvägen.
  • Vrigstad: Oxelvägen/Häggvägen, och Hugo Karlbergs väg.
  • Rörvik: Östra Torggatan.
  • Stockaryd: Björnebergsgatan/Torggatan.

B-lekplatser

B-lekplatserna är utrustade med färre antal lekredskap. Antal B-lekplatser är totalt elva stycken, fördelade enligt följande: Sävsjö fem, Stockaryd tre, Rörvik en och Vrigstad två stycken.

Placering av B-lekplatser

  • Sävsjö: Bromsarevägen, Röjarstigen, Sporregatan/Ringvägen, Linnegatan, Parallellgatan
  • Vrigstad: Tegnervägen, Södra vägen/Hagvägen
  • Stockaryd: Vallgatan, Nyponvägen, Björkgatan
  • Rörvik: Enegatan

Felanmälan parker eller lekplatser

Skriv in till vår synpunktshantering om du vill anmäla ett fel eller en skada på en lekplats.

Aktivera kartan

Kontakt

Gata - och parkenheten

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö

Gata-och parkchef

Tomas Lundin
0382-152 48