Lyssna på sidan Lyssna

Medborgarlöfte i Sävsjö kommun

Medborgarlöften är en del i polisens och Sävsjö kommuns samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

medborgarlöften undertecknas

Polisen har tillsammans med Sävsjö kommun undertecknat ett medborgarlöfte för åren 2023-2024. Medborgarlöftet knyter ihop den samverkan som Polisen och Sävsjö kommun ska genomföra i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Vad innebär medborgarlöften?

Löftena handlar om konkreta aktiviter som kommun och polis tillsammans kommit
överens om för att öka tryggheten och minska brottsligheten. De fokuserar på den lokala lägesbilden och på sådant som de som bor och verkar i ett område upplever som viktigast för att känna sig trygga och säkra.

Löftena har bland annat tagits fram i dialog med medborgare och medarbetare.

Medborgarlöften för år 2023-2024

Polisen och kommunen lovar att under 2023 och 2024 gemensamt arbeta för:

Polisen och kommunen lovar gemensamt att arbeta för att:

  • öka den polisiära tillgängligheten och servicen.
  • öka upptäckten av narkotikabruk, främst hos unga i åldern 21 år och yngre, med syfte att minska bruket av narkotika.
  • arbeta långsiktigt med en säker trafikmiljö inom Sävsjö kommun.

Hur uppnår ni medborgarlöftena?

  • Polisen ska vara tillgänglig för poliskontoret och närvarande i Sävsjös centrala delar med kontaktskapande verksamhet vid fasta tidpunkter. Informationen kommer finnas på kommunens hemsida.
  • Polisen ska identifiera ungdomar som brukar narkotika, främst i åldern 21 år och yngre.
  • Polisen ska genomföra minst femton riktade insatser för att upptäcka fler narkotikabrott, främst bland unga.
  • Polisen ska genomföra trafikkontroller i syfte att bidra till en säker trafikmiljö.
  • Kommunen ska tillsammans med Polisen och andra aktörer i kommunen arbeta brottsförebyggande enligt konceptet EST, Effektiv Samordning för Trygghet.
  • Polisen och kommunen ska under året genomföra minst två samverkansmöten om de pågående aktiviteterna.
  • Kommunen ska aktivt arbeta för en hög skolnärvaro.

Uppföljning av löftena

Medborgarlöftena kommer att följas upp kontinuerligt och presenteras på polisens webbplats. Länk till annan webbplats.