Lyssna på sidan Lyssna

Budget och verksamhetsplan

I kommunens budget bestäms hur resurser och de inkomster som kommer in till kommunen ska fördelas ut till kommunens verksamhet under det kommande året.

Bestämmer hur resurserna ska fördelas

Kommunens budget och verksamhetsplan är verktyg för att planera och styra alla styrelser och nämnders verksamheter. Budgeten beskriver hur verksamheterna ska finansieras och hur kommunens resurser fördelas mellan olika nämnder och verksamheter.

Budgeten innehåller även beräkningar över hur kommunens och verksamheternas ekonomiska situation ser ut vid slutet av budgetårets slut.

Mål för kvalitet och utveckling

I budgeten finns också verksamhetsplanen som beskriver verksamheternas kvalitets- och utvecklingsmål. I kommunens verksamhetsplan finns det även en plan för ekonomin under de tre kommande åren.

Vem beslutar om budget och verksamhetsplan?

Det är kommunfullmäktige som beslutar om kommunens mål, riktlinjer, skattesats och budget för kommunens verksamheter. Kommunallagen styr hur budgetprocessen går till och budget och verksamhetsplan ska beslutas av kommunfullmäktige före den 30 november.

Den politiska majoriteten lägger fram sitt budgetförslag och oppositionspartierna har rätt att lägga fram egna förslag till budget.

Läs budget och verksamhetsplan

Verksamhetsplan för 2024 med plan för 2025-2026 Pdf, 5.3 MB.

Verksamhetsplan för 2023 med plan för år 2024-2025. Pdf, 6.5 MB.

Verksamhetsplan för 2022  med plan för år 2023-2024 Pdf, 7.5 MB.