Lyssna på sidan Lyssna

Energideklaration

Vad är en energideklaration och varför behövs den?

En energideklaration är ett bra verktyg för att se hur man kan minska energiåtgången i sin byggnad. Där redovisas bland annat husets energianvändning, byggnadens inomhusmiljö och den ger råd om hur byggnaden kan bli mer energismart. Här finns också förslag på hur du kan förbättra byggnadens energiprestanda och sänka din energikostnader, därför kan det löna sig att göra en energideklaration. Energideklarationen kan bidra till en bättre inomhusmiljö och minskade utsläpp av växthusgaser.

Vilka byggnader ska ha en energideklaration?

  • Nya byggnader ska ha en godkänd energideklaration från och med 1 januari 2009, senast två år efter att byggnaden tagits i bruk, dock inte senare än två år efter att slutbevis har utfärdats av kommunen.
  • Byggnader som är ute för försäljning ska ha en godkänd energideklaration vid försäljningstillfället från och med 1 januari 2009.
  • Specialbyggnader som exempelvis skolor, bibliotek, simhallar och vårdbyggnader över 1000 kvadratmeter ska ha en energideklaration till årsskiftet 2008/2009.
  • Byggnader med nyttjanderätt som exempelvis hyresrätter, bostadsrätter och lokaler som hyrs ut ska ha en energideklaration till årsskiftet 2008/2009.

Vissa byggnader är undantagna, såsom byggnadsminnen, fritidshus med högst två bostäder, fristående byggnader mindre än 50 kvadratmeter, byggnader för religiösa verksamheter, industrier och verkstäder, ekonomibyggnader inom jordbruk och skogsbruk med flera.

Hur går det till?

När du har bestämt dig för att göra en energideklaration är det dags att kontakta en energiexpert. Det gör du hos ett företag som är ackrediterat, godkänt, för att få göra detta. Du kan själv förbereda genom att ta fram uppgifter om byggnaden, som fastighetsbeteckning, nybyggnadsår, ritningar, gjorda förbättringar, isolering, ventilationssystem, fönster, inomhustemperatur, golvarea som är uppvärmd över 10 grader, byggnadens energianvändning det senaste året och om en radonmätning är gjord. Energiexperten kontrollerar uppgifterna som lämnats. För att en energideklarationen ska kunna upprättas för en befintlig byggnad, ska byggnadens ägare se till att den besiktigas om det behövs. Energiexperten upprättar sedan deklarationen, registrerar uppgifterna och skickar dem till Boverket. Byggnadsägaren är sedan skyldig att informera sina hyresgäster och andra som använder huset. Ett exemplar av energideklarationen ska finnas på en väl synlig och framträdande plats i byggnaden (gäller inte småhus), till exempel i entrén i form av en skylt enligt Boverkets anvisningar. För småhus räcker det om hyresgästen informeras på annat sätt.

Energideklarationen gäller i tio år.

Energideklarationens innehåll

I energideklarationens innehåll ska det anges:

  • Uppgift om byggnadens energiprestanda.
  • Om en obligatorisk ventilationskontroll har gjorts.
  • Om en radonmätning har gjorts.
  • Om byggnadens energiprestanda kan förbättras med hänsyn till en god inomhusmiljö och i sådant fall rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder.
  • Referensvärden för att jämföra sin byggnads energiprestanda med andra byggnader.

Mer information om energideklarationer finns på Boverkets webbplats. Du är också välkommen att besöka oss på miljö- och byggenheten eller kontakta oss på telefon.

Kontakt

Myndighetsförvaltningen

Besöksadress för bokade besök:

Tillväxthuset
Odengatan 55, Sävsjö

 

Postadress:
Myndighetsförvaltningen
Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
miljobygg@savsjo.se

 

Sävsjö kommun - kommunalhusets reception

Besöksadress vardagar 8-12 och 13-16:

Djurgårdsgatan 1, Sävsjö

Vid storhelger samt under sommarsemesterperioden gäller reducerade öppetider.

Byggnadsinspektör

Marek Widegren
0382-152 64

Byggnadsinspektör

Jakob Larsson
0382-152 54

Byggnadsinspektör

Ronny Keinvall
0382-152 53