Lyssna på sidan Lyssna

Registrera medelstor förbränningsanläggning

Om du har eller planerar att driva en medelstor förbränningsanläggning ska du informera detta till kommunen via vår e-tjänst.

Har du eller planerar du att installera en förbränningsanläggning på 1-50 MW (medelstor förbränningsanläggning)? Då ska du registrera den här om du har myndighetsförvaltningen i Sävsjö kommun som tillsynsmyndighet. Registrering ska göras vid dessa tidpunkter:

  • ny medelstor förbränningsanläggning (installerad efter den 19 december 2018) innan den tas i drift
  • förbränningsanläggning med en installerad effekt över 5 MW, senast den 1 januari 2024 (installerad senast den 19 december 2018)
  • förbränningsanläggning med en installerad effekt mellan 1-5 MW, senast den 1 januari 2029 (installerad senast den 19 december 2018)

Vad är en medelstor förbränningsanläggning?

En medelstor förbränningsanläggning är en förbränningsanläggning där den sammanlagda installerade effekten är mellan 1 megawatt (MW) och 50 megawatt (MW). Den sammanlagda effekten är summan av effekterna för alla förbränningsanläggningar över 1 megawatt som är anslutna till samma skorsten.

Mer information finns i Naturvårdsverkets vägledning om medelstora förbränningsanläggningar. Länk till annan webbplats.

Hur vet jag att myndighetsförvaltningen i Sävsjö kommun är tillsynsmyndighet?

Om förbränningsanläggningen ingår i en anläggning där länsstyrelsen är tillsynsmyndighet så gäller det även för förbränningsanläggningen. För övriga förbränningsanläggningar är myndighetsförvaltningen tillsynsmyndighet.

Förordning om medelstor förbränningsanläggning (länk till annan webbplats) Länk till annan webbplats.

Registrera din anläggning

Du registrerar din medelstora förbränningsanläggning via e-tjänsten (länkknappen nedan).

  • Njudung Energi 1
  • Njudung Energi 2
  • Njudung Energi 3