Lyssna på sidan Lyssna

Prata med kurator och skolpsykolog

Du som elev kan vända dig till skolkurator om du behöver prata med någon om saker som mobbning, oro eller andra problem i skolan.

Skolkurator

Skolkuratorn kan du vända dig till i frågor som rör kamratsvårigheter, mobbning och konflikter, samt vid nedstämdhet, oro och ängslan. Skolkuratorn kan även ge stöd vid problem i den sociala situationen utanför skolan, som till exempelvis vid missbruk, relationsproblem i hemmet eller annat som gör det svårt att sköta skolarbetet.

Psykolog

I Sävsjö kommun använder vi psykolog från Bräcke diakoni och då främst till skolutredningar av elev.

Kontakt

Verksamhetschef elevhälsan

Johnas Stranne
0382-153 90