Lyssna på sidan Lyssna

Webbplatsens tillgänglighet

Sävsjö kommun som organisation står bakom den här webbplatsen savsjo.se och dess tillhörande sida visitsavsjo.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Den här sidan beskriver hur webbplatsen savsjo.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt för mer information.

Nuvarande åtgärder eller kontroll av krav under maj och juni 2021

 • Om HTML-elementen inte är i rätt ordning finns risken att innehållet på vissa webbsidor inte visas i rätt ordning enligt [WCAG 1.3.2 (A)] och 1.3.4 (AA).
 • Alla webbsidor ska validera enligt [WCAG 4.1.1 AA]. En kontroll ska utföras under maj 2021.
 • På sidhuvudet på startsidan på savsjo.se får inte hjälpmedel kännedom om viktiga meddelanden och kan inte presentera innehållet, WAI-ARIA [WCAG 4.1.3 AA]. Felet åtgärdas under maj och juni 2021.
 • På vissa webbsidor presenteras inte innehållet korrekt för användare med hjälpmedel exempelvis förstoringsverktyg [WCAG 4.1.2 A]. Vi kontrollerar detta under maj och juni 2021.
 • Maskinläsbara etiketter för rösstyrning ej kontrollerad på alla sidor [WCAG 2.5.3 (A)]. Vi kontrollerar detta under maj och juni 2021.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från webbplatsen savsjo.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss. Svarstiden är normalt 2 dagar.

Du kontaktar oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss med hjälp av formuläret för tillgänglighetsfel så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)länk till annan webbplats och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG 2.1 A, AA och AAA på följande delar av webbplatsen. Den här webbplatsen är därmed endast delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Innehåll som inte är tillgängligt

 • Alla PDF:er på webbplatsen är inte tillgänglighetsanpassade. Vi kommer löpande under år 2020 att uppdatera PDF:erna till tillgänglighetsanpassade versioner. Du som medborgare kan kontakta Sävsjö kommun om du vill ha en tillgänglighetsanpassad version av ett dokument om detta saknas.
 • Vi strävar efter att uppfylla krav [WCAG 2.4.6 (AA)] och [WCAG 2.4.2 (A)] i linje med rekommendationerna för klarspråk vad gäller beskrivande rubriker, etiketter och sidnamn. Detta påverkar alla användare.
 • Beskrivande och tydliga länkar och länknamn [WCAG 2.4.4 (A)] ej kontrollerat fullt ut.
 • På webbplatsen visitsavsjo.se fungerar ej tabbning och uppläsningsverktyget fullt ut. Webbsidor på visitsavsjo.se har inte en logisk tabbordning enligt krav [WCAG 2.4.3 (A)].
 • På grund av Schrems-domen så är Privacy Shield inte längre ett gällande juridiskt regelverk för överföring till tredje land. På grund av denna dom är det inte lagligt att föra över personuppgifter till USA. Det innebär att vi har avvaktiverat funktionen för översättning via Google Translate. Vi kommer att ersätta Google Translate med en tjänst som lagrar data inom EU/EES. Behöver du en översättning av våra webbsidor, kontakta Sävsjö kommuns växel för på 0382-152 00. Mer information finns på "Om webbplatsen" på savsjo.se.

Textning och syntolkning av kommunfullmäktiges sammanträden

Genom vår leverantör erbjuder Sävsjö kommun textningar av sändningarna av kommunfullmäktiges sammanträden. Det kan ta upp till en vecka för textningen att finnas tillgänglig av sammanträdet. Du kan se kommunfullmäktiges sammanträden via Sävsjö kommuns webb-TV.

I nuläget kan vi inte erbjuda en fullskalig syntolkning av kommunfullmäktiges sammanträden men ser över hur vi kan öka tillgängligheten med denna teknik enligt krav WCAG 1.2.4 (AA).

Bristande förenlighet med lagkraven enligt WCAG 2.1 A och AA

Problem som berör användning av e-tjänster eller tredjepartsinnehåll (berör alla användare)

Innehåll från tredje part är inte alltid tillgängligt. Vi för en dialog med våra leverantörer om vikten av att de också levererar tillgängliga tjänster.

 • Vissa felmeddelanden i e-tjänster kan fortsatt vara otydliga enligt krav [WCAG 3.3.1 (A)].
 • På tredjepartsinnehåll eller e-tjänster som vi bäddar in eller länkar till på webbplatsen kan det förekomma sämre kontraster enligt [WCAG 1.4.3 AA)] och [WCAG 1.4.11 (AA)] .
 • Tydliga och klickbara fältetiketter (labels) är ännu inte fullt ut kontrollerat på våra e-tjänster [WCAG 3.3.2 (A)]. Vi kontrollerar det under maj och juni 2021.
 • Vissa e-tjänster kan sakna komplett information om exempelvis text och färger enligt krav [WCAG 1.4.1 (A)] och [WCAG 1.1.1 (A)].
 • Vissa e-tjänster och webbplatser saknar förslag på rättning [WCAG 3.3.3 (AA)]. 
 • Tidsbegränsningen i e-tjänster som är tredjepartsinnehåll vi ansvarar för kan behöva justeras [WCAG 2.2.1 (A)].

Problem som berör användare med tekniska hjälpmedel

 • På sidhuvudet på startsidan på savsjo.se får inte hjälpmedel kännedom om viktiga meddelanden och kan inte presentera innehållet, WAI-ARIA [WCAG 4.1.3 AA]. Felet åtgärdas under maj och juni 2021.
 • På vissa webbsidor presenteras inte innehållet korrekt för användare med hjälpmedel exempelvis förstoringsverktyg [WCAG 4.1.2 A]. Vi kontrollerar detta under maj och juni 2021.
 • Maskinläsbara etiketter för rösstyrning ej kontrollerad på alla sidor [WCAG 2.5.3 (A)]. Vi kontrollerar detta under maj och juni 2021.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga eller utan synförmåga

 • På en del webbsidor kan det förekomma bilder som inte har ett textalternativ enligt krav [WCAG 1.4.5 (AA)] . Vi arbetar för att ha löst detta problem så snart som möjligt då vi kontinuerligt går igenom webbsidorna. Kartor i både rörlig form och stillbild förekommer på flera sidor och är ej tillgängliga. Kartor som publiceras som bilder eller i andra system på webbplatsen kan inte garanteras följa tillgänglighetsprinciperna men kommunen kan i vissa fall vara skyldiga att tillhandahålla ett digitalt alternativ.
 • Vissa innehållsbärande bilder kan sakna textalternativ så kallad alternativtext enligt krav [WCAG 1.1.1 (A)]. Vi åtgärdar detta så snabbt som möjligt.
 • Vissa videor saknar ljudbeskrivning (syntolkning) enligt [WCAG 1.2.5 (AA)].
 • Webbsidor på visitsavsjo.se har inte en logisk tabbordning enligt krav [WCAG 2.4.3 (A)].
 • Alternativa navigeringsvägar är inte alltid tillgängliga för användaren [WCAG 2.4.5 (AA)].
 • Vi strävar efter att klarspråk ska genomsyra alla våra webbplatser och undviker därför instruktioner som innehåller sensoriska kännetecken, exempelvis beskrivningar av höger och vänster. Det kan dock förekomma på någon av våra webbsidor [WCAG 1.3.3 (A)].

Problem vid användning med nedsatt hörsel

 • Vi har för närvarande inte möjlighet att texta livesändningar från kommunfullmäktiges sammanträden. Vi kommer inom kort att kunna erbjuda en funktion för automatisk textning [WCAG 1.2.4 (AA)].
 • Vi har för närvarande inte möjlighet att syntolka livesändningar från kommunfullmäktiges sammanträden [WCAG 1.2.5 (AA)].
 • Alternativ presentation av fullmäktiges sammanträden är för närvarande inte möjligt [WCAG 1.2.1 (A)], [WCAG 1.2.3 (A)].

Problem vid användning med nedsatt rörlighet

 • Webbsidor på visitsavsjo.se har inte en logisk tabbordning enligt krav [WCAG 2.4.3 (A)].
 • Alternativa navigeringsvägar är inte alltid tillgängliga för användaren i synnerhet för navigering med tangenter [WCAG 2.4.5 (AA)] och [WCAG 2.4.1 (A)]. Alla webbsidor är ännu ej helt kompatibla med navigering via tangentbordet [WCAG 2.1.1 (A)]

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Benämningar på knappar och funktioner kan variera på webbplatser som visitsavsjo.se enligt [WCAG 3.2.4 (AA)].
 • Alternativa navigeringsvägar är inte alltid tillgängliga för användaren i synnerhet för navigering med tangenter [WCAG 2.4.5 (AA)] och [WCAG 2.4.1 (A)].
 • Vi strävar eftar att klarspråk ska genomsyra alla våra webbplatser och undviker därför instruktioner som innehåller sensoriska kännetecken som exempelvis instruktioner och beskrivningar som innehåller höger eller vänster. Det kan dock förekomma på någon av våra webbsidor [WCAG 1.3.3 (A)].
 • På webben behöver avståndet i vissa formatmallar justeras så att alla användare kan öka och påverka avståndet mellan raderna enligt [WCAG 1.4.12 (AA)].

Hur vi har testat webbplatsen

Vi har genomfört frekventa självskattningar av webbplatsen av savsjo.se med hjälp av verktygen Wave, Axe Web Accessibility Testing, Lighthouse, Siteimprove samt via manuell manuell granskning enligt webbriktlinjer.se/riktlinjer.länk till annan webbplats Den senaste automatiska bedömningen gjordes den 8 september 2020 med verktyget Wave och ett flertal gånger under hösten 2020. Manuella granskningar genomförs ett antal gånger per månad.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2022. Vi kommer att arbeta löpande med att rätta till bristerna på webbplatsen. Vi ser även över tillgänglighetsredogörelsen kvartalsvis. 

Webbplatsen publicerades den 1 november 2018.

Redogörelsen uppdaterades senast den 26 maj 2021.

Den här webbplatsen använder kakor för att ge användaren extra funktioner. Men om du själv vill bestämma vilka kakor som ska användas trycker du på inställningar.