Lyssna på sidan Lyssna

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret för skolverksamheten i kommunen och fattar beslut om förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Nämndens uppdrag

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för alla verksamheter inom utbildning och skola som förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskolan, gymnasium, gymnasiesärskola, och musikskola.

Barn- och utbildningsnämndens reglemente. Pdf, 177.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Ledamöter och ersättare

Ordförande för barn- och utbildningsnämnden är Fredrik Håkansson från Kristdemokraterna. Det finns 9 ledamöter och 9 ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Lista på ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden Länk till annan webbplats.

Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 7 december 2022

Ärendelista inför sammanträde med barn- och utbildningsnämnden den 7 december klockan 15.00 på Vrigstad Värdshus.

 1. Närvaro
 2. Val av justerare samt tid och plats
 3. Godkännande av ärendelista
 4. Information av ordförande
 5. Information av barn- och utbildningschef
 6. Skolfrånvaro
 7. Kränkningar
 8. Information av kontaktpolitiker
 9. Investeringsbehov 2024-2026
 10. Kvalitetsrapport läsåret 2021-2022
 11. Förteckning över beslutsattestanter 2023
 12. Intern kontrollplan 2022 uppföljning
 13. Svar på remiss Sävsjös gröna hållbarhetsprogram
 14. Riktlinjer äskande från Stiftelsen Donationsgårdarna
 15. Anmälan av delegationsbeslut
 16. Övriga ärenden
 17. Meddelanden

Sammanträdestider 2022

 • Onsdag 12 januari
 • Onsdag 2 februari
 • Onsdag 23 februari
 • Onsdag 16 mars
 • Onsdag 30 mars
 • Onsdag 20 april
 • Onsdag 4 maj
 • Onsdag 18 maj
 • Onsdag 8 juni
 • Onsdag 24 augusti
 • Onsdag 7 september
 • Onsdag 21 september
 • Onsdag 5 oktober
 • Onsdag 26 oktober
 • Onsdag 16 november
 • Onsdag 7 december

 

Sammanträdestider 2023

 • Onsdag 18 januari
 • Onsdag 1 februari
 • Onsdag 22 februari
 • Onsdag 15 mars
 • Onsdag 29 mars
 • Onsdag 19 april
 • Onsdag 10 maj
 • Onsdag 24 maj
 • Onsdag 7 juni
 • Onsdag 23 augusti
 • Onsdag 6 september
 • Onsdag 20 september
 • Onsdag 4 oktober
 • Onsdag 25 oktober
 • Onsdag 15 november
 • Onsdag 6 december

 

 

Protokoll

Vi lägger ut aktuell kallelse eller tillkännagivande för kommunstyrelsens, nämndernas och fullmäktiges sammanträden på vår webbplats. Vi lägger även ut protokollen för den nuvarande mandatperioden 2018-2022.

Behöver du hjälp att hitta ett protokoll eller ett visst beslut? Kontakta Sävsjö kommun så hjälper vi dig.

Kontakt

Ordförande

Fredrik Håkansson, Kristdemokraterna
fredrik.hakansson@savsjo.se

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.