Lyssna på sidan Lyssna

Barn- och utbildningsnämnden

Nämndens uppdrag

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för alla verksamheter inom barn- och utbildningsområdet såsom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskolan, gymnasium, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och musikskola.

Barn- och utbildningsnämndens reglemente.PDF

Ledamöter och ersättare

Ordförande för barn- och utbildningsnämnden är Fredrik Håkansson från Kristdemokraterna. Det finns 9 ledamöter och 9 ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Lista på ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämndenlänk till annan webbplats

Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 28 april 2021

Ärendelista inför sammanträde med barn- och utbildningsnämnden den 28 april 2021 klockan 15.00 i Vallsjösalen i Sävsjös Kommunalhus. Ledamöter deltar digitalt via Teams.

 1. Närvaro
 2. Val av justerare samt tid och plats
 3. Godkännande av ärendelista
 4. Uppföljning skolnärvaro/skolfrånvaro
 5. Ekonomiuppföljning kost och städ
 6. Ekonomiuppföljning barn- och utbildningsförvaltningen
 7. Information av ordförande
 8. Information av barn- och utbildningschef
 9. Skolfrånvaro
 10. Kränkningar
 11. Information av kontaktpolitiker
 12. Distansundervisning Aleholm
 13. Aleholms plan för introduktionsprogrammen läsåret 2021/2022
 14. Uterink Hofgårdsskolan
 15. Budgetram 2022
 16. Vrigstad förskolor
 17. Taxor Barn- och utbildningsförvaltningen
 18. Anmälan av delegationsbeslut
 19. Övriga ärenden
 20. Meddelanden
 21. Godkännande av mötets genomförande

Sammanträdesplan 2021

 • Den 13 januari
 • Den 3 februari
 • Den 24 februari
 • Den 17 mars
 • Den 31 mars
 • Den 14 april
 • Den 28 april
 • Den 19 maj
 • Den 9 juni
 • Den 25 augusti
 • Den 8 september
 • Den 22 september
 • Den 6 oktober
 • Den 27 oktober
 • Den 17 november
 • Den 8 december

Protokoll

Vi lägger ut aktuell kallelse eller tillkännagivande för kommunstyrelsens, nämndernas och fullmäktiges sammanträden på vår webbplats. Vi lägger även ut protokollen för den nuvarande mandatperioden 2018-2022.

Behöver du hjälp att hitta ett protokoll eller ett visst beslut? Kontakta Sävsjö kommun så hjälper vi dig.

Kontakt

Ordförande

Fredrik Håkansson, Kristdemokraterna
fredrik.hakansson@savsjo.se

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.