Lyssna på sidan Lyssna

Invasiva främmande arter

Invasiva främmande arter är arter som inte hör hemma i vår natur eller i våra trädgårdar. De kan konkurrera ut inhemska arter och är ett hot mot den biologiska mångfalden. Om du ser en invasiv art kan du rapportera det till Länsstyrelsen.

Den invasiva arten parkslide. Är en bladig växt som lätt sprider sig och behöver bekämpas.

Några vanliga arter är gul skunkkalla, jättebalsamin, jätteloka och parkslide som visas på bilden. Du som privatperson har ett viktigt uppdrag i att stoppa invasiva arter och bevara mångfalden.

Vi behöver hjälpas åt att

  • förhindra att invisiva arter kommer in i Sverige och
  • att minska spridningen av arter som redan finns här.

Rapportera invasiva arter

  • Rapportera invasiva arter du ser,
  • se till att du inte bidrar till att sprida dem,
  • bekämpa dem om de finns på din egen mark,
  • sprid information till andra.

Du kan rapportera arten direkt till artdatabanken på deras webbplats. Om du upptäcker invasiva arter på kommunens mark är vi tacksamma om du tipsar oss via SynpunktSävsjö.

Rapportera invasiv art till artdatabanken Länk till annan webbplats.

Rapportera invasiva arter på kommunens mark Länk till annan webbplats.

Känn igen invasiva arter

På Naturvårdsverkets webbplats finns mycket information om invasiva arter. Här kan du hitta information om bland annat signalkräfta, jätteloka, jättebalsamin, gul skunkkalla och andra arter som tyvärr förekommer här i vår kommun. Lär dig känna igen dem och läs om hur du kan minska spridning.

Gå till Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Du kan även hitta information hos Länsstyrelsen. Där kan du bland annat läsa om vilka fler invasiva arter som är vanliga i länet.

Gå till Länsttyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats.

Bekämpa invasiva arter på din mark

Om du upptäcker invasiva arter på din mark eller tomt har du som är fastighetsägare en skyldighet att bekämpa dem.

Olika arter kräver olika åtgärder och det är viktigt att du gör rätt. Annars kan du i ställer riskera att sprida växten mer eller till och med att skada dig själv. Läs om bekämpning av olika arter på Naturvårdsverkets webbplats.

Gå till bekämpning av invasiva arter på naturvardsverket.se Länk till annan webbplats.