Lyssna på sidan Lyssna

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen kan liknas vid kommunens regering och har till uppgift att leda och samordna arbetet med kommunens övergripande mål.

Kommunstyrelsens uppgifter

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut genomförs, följs upp och utvärderas. Kommunstyrelsen samordnar de kommunala nämndernas verksamhet och samordnar kommunens ekonomi och framtida utveckling. 

Ärenden som ska behandlas av kommunfullmäktige har ett beredningstvång. Det innebär att kommunstyrelsen ska ha yttrat sig om ärenden innan de överlämnas till kommunfullmäktige som fattar det slutliga beslutet.

Kommunstyrelsen ansvarar för:

 1. utveckling av den lokala demokratin.
 2. att ha uppsikt över nämnder och bolag gällande ekonomi och aktivitet.
 3. initiativ till samarbete med andra kommuner, landsting och statliga organ.
 4. samordning av kommunen som arbetsgivare för kommunens anställda, personal- och lönepolitik. Kommunstyrelsens presidium utgör även personalorgan.
 5. trafiknämnd och beslutar därmed om trafikfrågor som rör kommunalt ägda gator samt yttrar sig i frågor till andra myndigheter.
 6. främjande av näringsliv och sysselsättning i kommunen.
 7. att verka för kretsloppstänkande och god miljö.
 8. bevakning av kommunens intressen i övrigt gentemot omvärlden.
 9. samordning av frågor som rör de kommunala bolagen.
 10. att utgöra krisledningsnämnd vid extraordinära händelser i fredstid och vid förhöjd beredskap.

Läs kommunstyrelsens reglemente.

Ledamöter och ersättare

Kommunstyrelsen i Sävsjö kommun består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Kommunstyrelsens ordförande är Stefan Gustafsson, Kristdemokraterna.

Lista på ledamöter och ersättare i kommunstyrelsenlänk till annan webbplats 

Kommunstyrelsens sammanträde 1 december 2020

Ärendelista inför sammanträde med kommunstyrelsen tisdagen den 1 december 2020 klockan 13:15 i Vallsjösalen i Sävsjös Kommunalhus.

1. Närvaro

2. Val av justerare samt tid och plats

3. Godkännande av ärendelista

4. Informationsärende - coronapandemi

5. Informationsärende - ekonomisk månadsrapport 2020

6. Informationsärende - Inspel till remiss inför transportinfrastrukturplanering 2022-2233 alt 2037

7. Informationsärende- medborgarförslag om att renovera lusthuset vid Eksjöhofgårds Wärdshus

8. Informationsärende – barn- och utbildningsförvaltningen

9. Svar på motion (V) - införande av ett kommunalt barnvälkomnande och namngivningsceremoni i
Sävsjö kommun

10. Svar på medborgarförslag om information vid kommunens återvinningsstationer

11. Övertagandeavtal avfallsamverkan

12. Orts- och byautveckling 2020, ansökningar

13. Förnyad överenskommelse om åtgärder gällande politiskt arbete i Sävsjö kommun med
anledning av covid-19

14. Digitala sammanträden med kommunstyrelsen

15. Motion (SD) - uppdatering av befintliga detaljplaner

16. Övriga ärenden

17. Meddelanden

18. Godkännande av genomfört möte

Mötestider 2020

Beredningssammanträden

 • 21 januari
 • 18 februari
 • 17 mars
 • 21 april
 • 19 maj
 • 16 juni
 • 18 augusti
 • 22 september
 • 20 oktober
 • 17 november
 • 15 december

Beslutssammanträden

 • 7 januari
 • 4 februari
 • 3 mars
 • 31 mars
 • 5 maj
 • 2 juni
 • 8 september
 • 6 oktober
 • 3 november
 • 1 december

Kommunstyrelsen sammanträder på tisdagar. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Mötestider 2021

Beredningssammanträden

 • 26 januari
 • 23 februari
 • 23 mars
 • 27 april
 • 25 maj
 • 22 juni
 • 17 augusti
 • 21 september
 • 19 oktober
 • 16 november
 • 14 december

Beslutssammanträden

 • 12 januari
 • 9 februari
 • 9 mars
 • 13 april
 • 11 maj
 • 8 juni
 • 7 september
 • 5 oktober
 • 2 november
 • 30 november

Kommunstyrelsen sammanträder på tisdagar. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Protokoll

Vi lägger ut aktuell kallelse eller tillkännagivande för kommunstyrelsens, nämndernas och fullmäktiges sammanträden på vår webbplats. Vi lägger även ut protokollen för den nuvarande mandatperioden 2018-2022.

Behöver du hjälp att hitta ett protokoll eller ett visst beslut? Kontakta Sävsjö kommun så hjälper vi dig.

Kontakt

Kommunstyrelsens ordförande

Stefan Gustafsson
0382 - 152 02

Kommunstyrelsens sekreterare

Carina Hjertonsson
0382-152 04

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.