Lyssna på sidan Lyssna

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen kan liknas vid kommunens regering och har till uppgift att leda och samordna arbetet med kommunens övergripande mål och riktlinjer. Kommunstyrelsen ska se till att kommunfullmäktiges mål och riktlinjer uppfylls.

Läs kommunstyrelsens reglemente.

Ledamöter

Kommunstyrelsen i Sävsjö kommun består av 9 ledamöter och 9 ersättare.

Ledamöter i kommunstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Lednings- och styrfunktion

Kommunstyrelsen ansvarar även för planering och tillsyn av hela den kommunala verksamheten. Det innebär att kommunen samordnar de kommunala nämndernas verksamhet samt svarar för kommunens ekonomi.

De övergripande ärenden som behandlas av kommunfullmäktige har ett beredningstvång. Det innebär att de ska ha behandlats av kommunstyrelsen innan de överlämnas till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen yttrar sig därmed i alla ärenden som kommunfullmäktige beslutar om. 

Kommunstyrelsen har även det övergripande ansvaret för att besluten verkställs, följs upp och utvärderas.

Några av kommunstyrelsens uppgifter:

 • Utveckling av den lokala demokratin.
 • Rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige.
 • Samordning av kommunens ekonomi.
 • Ha uppsikt över nämnder och bolag gällande ekonomi och aktivitet.
 • Initiativ till samarbete med andra kommuner, landsting och statliga organ.
 • Samordning av kommunen som arbetsgivare för kommunens anställda, personal- och lönepolitik. Kommunstyrelsens presidium utgör även personalorgan.
 • Bevakning och kontroll av att kommunfullmäktiges beslut följs och att all kommunal förvaltning sker effektivt.
 • Utgör trafiknämnd och beslutar därmed om trafikfrågor som rör kommunalt ägda gator samt yttrar sig i frågor till andra myndigheter.
 • Samordna frågor som rör de kommunala bolagen.
 • Främja näringsliv och sysselsättning i kommunen.
 • Verka för kretsloppstänkande och god miljö.
 • Bevaka kommunens intressen i övrigt gentemot omvärlden.
 • Utgöra krisledningsnämnd vid extraordinära händelser i fredstid och vid förhöjd beredskap.

Hittar du inte ett protokoll?

Vi lägger ut aktuell kallelse eller tillkännagivande för nämndernas och fullmäktiges sammanträden på vår webbplats. Vi lägger även ut protokollen för den nuvarande mandatperioden 2018-2022.

Behöver du hjälp att hitta ett nämndsprotokoll eller ett visst beslut? Kontakta Sävsjö kommun så hjälper vi dig.

Kommunstyrelsen

Mötestider 2020

Sammanträdesdatum 2020

Beredningssammanträden

 • 21 januari
 • 18 februari
 • 17 mars
 • 21 april
 • 19 maj
 • 16 juni
 • 18 augusti
 • 22 september
 • 20 oktober
 • 17 november
 • 15 december

Beslutssammanträden

 • 7 januari
 • 4 februari
 • 3 mars
 • 31 mars
 • 5 maj
 • 2 juni
 • 8 september
 • 6 oktober
 • 3 november
 • 1 december

Kommunstyrelsen sammanträder på tisdagar. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Mötestider 2021

Sammanträdesdatum 2021

Beredningssammanträden

 • 26 januari
 • 23 februari
 • 23 mars
 • 27 april
 • 25 maj
 • 22 juni
 • 17 augusti
 • 21 september
 • 19 oktober
 • 16 november
 • 14 december

Beslutssammanträden

 • 12 januari
 • 9 februari
 • 9 mars
 • 13 april
 • 11 maj
 • 8 juni
 • 7 september
 • 5 oktober
 • 2 november
 • 30 november

Kommunstyrelsen sammanträder på tisdagar. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Protokoll

År 2020
År 2019
År 2018

Kontakt

Kommunstyrelsens ordförande

Stefan Gustafsson
0382 - 152 02

Kommunstyrelsens sekreterare

Carina Hjertonsson
0382-152 04

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.