Lyssna på sidan Lyssna

Barn och utbildning

Ansök om och säg upp plats, förskolor och pedagogisk omsorg, allmän förskola, avgifter och regler, matsedlar, öppna förskolan.

Matsedlar, förskoleklass, grundskolor, grundsärskola, fritidshem, skolval.

Gymnasieskolan Aleholm, kommunalt aktivitetsansvar.

Ansök om plats i musikskolan, skapande skola, kontakta musikskolans lärare.

Kurser på grundskolenivå, SFI, gymnasiekurser, särvux, yrkesutbildning, studie- och yrkesvägledning med mera.

Vklass, skolplan, elevhälsa, skolskjuts, läsårstider, maten, flerspråkighet, olycksfallsförsäkring, stipendium.

Förskola

Kommunens förskolor i tätorten Sävsjö leds av två rektorer. Förskolan i Vrigstad leds av en rektor. Förskolorna i Rörvik och Stockaryd leds av rektorerna för skolenheterna Rörvik och Stockaryd. All skolverksamhet lyder under barn- och utbildningsnämnden och all skolverksamhet leds av en förvaltningschef.

Grundskolan

Grundskolan är organiserad i fyra skolor, Hägneskolan, Vallsjöskolan och Vrigstads skola har förskoleklass - årskurs 6. Särskola för årskurs 1-9 finns också på Hägneskolan. Stockaryds skola har förskola- årskurs 6 och Rörviks skola har förskola- årskurs 9. Samtliga skolor har skolbarnomsorg. Hofgårdsskolan i Sävsjö har årskurs 7-9.

Gymnasium

Gymnasieskolan i Sävsjö, Aleholmsskolan, har ett brett utbud av nationella program samt introduktionsprogram. Aleholmsskolan erbjuder också ett program inom gymnasiesärskolan. Utöver detta kan man läsa gymnasiesärskoleutbildningar inom samverkansområdet på Höglandet. Den kommunala vuxenutbildningen, utbildningen i svenska för invandrare och särskild undervisning för vuxna erbjuds på Aleholmsskolan.

Karta över förskolor och skolor

Aktivera kartan

Nyheter

Ramp på plats på Hofgårdsbadet

2022-06-23 | 12:16

Nu är Hofgårdsbadet i Sävsjö tillgänglighetsanpassat med en ramp som leder ner i vattnet. Under torsdagen har en ramp lagts i...

Del av Västra Järnvägsgatan avstängd

2022-06-21 | 15:08

En kort sträcka av Västra Järnvägsgatan, vid infarten till ICA Klingans parkering, kommer att vara avstängd några dagar från och...