Lyssna på sidan Lyssna

Så rekryterar vi

Sävsjö kommun strävar hela tiden efter att bli en attraktiv arbetsgivare genom att skapa goda arbetsplatser där alla medarbetare känner trygghet, meningsfullhet, engagemang och delaktighet.

Utdrag ur vår rekryteringspolicy: ” Ett framgångsrikt rekryteringsarbete bidrar till att finna de mest kompetenta och motiverade medarbetarna. Rekrytering av medarbetare är en strategisk kompetensförsörjningsfråga.”

Varje rekrytering är en stor investering och det är därför viktigt att rekryteringsarbetet planeras och genomförs professionellt och kvalitativt. Till vår hjälp i rekryteringsprocessen för att få en effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan använder vi oss av rekryteringsverktyget "Offentliga jobb".

Eftersom få arbetsgivare på arbetsmarknaden kan erbjuda samma bredd av yrken som en kommun tror vi att just ditt drömyrke finns hos oss.

Framtida rekryteringsbehov

Sävsjö kommun står liksom många andra offentliga verksamheter i en generationsväxling då många av våra medarbetare går i pension under den kommande tioårsperioden. Medarbetare i ålder mellan 50-60 år och däröver är överrepresenterade i kommunen. Vi behöver rekrytera in fler mellan åldrarna 20-50 så att inte värdefull kompetens försvinner tillsammans med pensionsavgångarna.

I år kommer många av våra medarbetare ha nått åldern 65 år och för att klara personalskiftet behöver vi rekrytera cirka 160 personer under den närmasta femårsperioden.