Lyssna på sidan Lyssna

Svenska flaggan som är blå med ett gult kors

Medborgarskapsceremoni

Kommuner ska enligt lag ordna ceremonier för att fira nya svenska medborgare och deras medborgarskap. En medborgarskapsceremoni riktar sig till alla nya medborgare i Sverige.

Välkommen som ny svensk medborgare

Vi välkomnar 173 nya medborgare i Sävsjö kommun som har fått svensk medborgarskap under 2021. Våra nya medborgare kommer från 27 länder, bland annat från Syrien, Afganistan, Palestina, Iran och andra länder.

Alla som har blivit svenska medborgare 2021 och är bosatta i Sävsjö kommun får ett minnesblad och en gåva per post. Brevet skickas ut per post och är personlig.

Vad är en medborgarskapsceremoni?

Från och med 1 april 2015 trädde en lagändring ikraft som innebär att kommunerna ska anordna ceremonier för nya svenska medborgare i syfte att högtidlighålla deras nya medborgarskap. En medborgarskapsceremoni ska få alla nya svenska medborgare att känna sig välkomna och inkluderade i det svenska samhället.

I samband med firande av den svenska nationaldagen den 6 juni håller Sävsjö kommun i en medborgarskapsceremoni för att fira nya svenskar och deras medborgarskap.

Utvecklingsavdelningen har fått i uppdrag av Sävsjö kommunfullmäktige att genomföra ceremonin. Medborgarskapsceremonin, som blivit en uppskattad tradition, innehåller tal, sång, musik och fika. Ceremonin avslutas med Sveriges nationaldagsfirande. De nyblivna svenska medborgarna får även ett officiellt minnesblad som delas ut av kommunens politiker.

Information om vilka som blivit svenska medborgare får kommunen från Skatteverkets folkbokföring. Läs mer hos Sveriges kommuner och regioner (SKR) Länk till annan webbplats.

Medborgarskapets betydelse

Medborgarskapet är viktigt för människans känsla av samhörighet och delaktighet. Ceremonin ska förmedla ett budskap om att det svenska medborgarskapet är det viktigaste rättsliga förhållandet mellan medborgaren och staten, att medborgarskapet innebär friheter och rättigheter men också skyldigheter, samt att medborgarskapet är en grund för folkstyrelsen och står för samhörighet med Sverige.

En ny paragraf om medborgarskapets betydelse lyfts fram för att stärka medborgarskapets symboliska innebörd.

1 § ”Det svenska medborgarskapet är ett rättsligt förhållande mellan medborgaren och staten som medför rättigheter och skyldigheter för båda parter. Medborgarskapet förenar alla medborgare och står för samhörighet med Sverige. Medborgarskapet representerar det formella medlemskapet i det svenska samhället och är en grund för folkstyrelsen. I denna lag regleras hur en person blir och upphör att vara svensk medborgare. ”