Lyssna på sidan Lyssna

Svenska flaggan som är blå med ett gult kors

Medborgarskapsceremoni

Coronpandemins påverkan på 2020 års ceremoni

På grund av det rådande läget med coronaviruset och de restriktioner som gäller för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster, bedömer Sävsjö kommun att medborgarskapsceremoni för 2020 inte bör genomföras.

Under 2019 fick Sävsjö kommun 116 nyblivna svenska medborgare. Dessa kom från 21 länder. De flesta kom från Syrien, Iran och Afghanistan.

Vad är en medborgarskapsceremoni?

Från och med 1 april 2015 trädde en lagändring ikraft som innebär att kommunerna ska anordna ceremonier för nya svenska medborgare i syfte att högtidlighålla deras nya medborgarskap.

I samband med firande av den svenska nationaldagen den 6 juni håller Sävsjö kommun i en medborgarskapsceremoni för att fira nya svenskar och deras medborgarskap.

Utvecklingsavdelningen har fått i uppdrag av Sävsjö kommunfullmäktige att genomföra ceremonin. Medborgarskapsceremonin, som blivit en uppskattad tradition, innehåller tal, sång, musik och fika. Ceremonin avslutas med Sveriges nationaldagsfirande. De nyblivna svenska medborgarna får även ett officiellt minnesblad som delas ut av kommunens politiker.

Information om vilka som blivit svenska medborgare får kommunen från Skatteverkets folkbokföring. Läs mer hos Sveriges kommuner och regioner (SKR)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Medborgarskapets betydelse

Medborgarskapet är viktigt för människans känsla av samhörighet och delaktighet. Ceremonin ska förmedla ett budskap om att det svenska medborgarskapet är det viktigaste rättsliga förhållandet mellan medborgaren och staten, att medborgarskapet innebär friheter och rättigheter men också skyldigheter, samt att medborgarskapet är en grund för folkstyrelsen och står för samhörighet med Sverige.

En ny paragraf om medborgarskapets betydelse lyfts fram för att stärka medborgarskapets symboliska innebörd.

1 § ”Det svenska medborgarskapet är ett rättsligt förhållande mellan medborgaren och staten som medför rättigheter och skyldigheter för båda parter. Medborgarskapet förenar alla medborgare och står för samhörighet med Sverige. Medborgarskapet representerar det formella medlemskapet i det svenska samhället och är en grund för folkstyrelsen. I denna lag regleras hur en person blir och upphör att vara svensk medborgare. ”

 

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.