Lyssna på sidan Lyssna
En hög med böcker i olika färger

Allmänna handlingar

Med stöd av offentlighetsprincipen kan du begära ut allmänna handlingar från kommunens myndigheter. Allmänna handlingar kan vara offentliga eller innehålla sekretess.

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen utgår ifrån en av våra fyra grundlagar, Tryckfrihetsförordningen (TF) och innebär att alla kan ta del av allmänna offentliga handlingar. Syftet med offentlighetsprincipen är att ge dig en inblick i kommunens verksamheter och möjlighet att granska verksamheterna. På så sätt har du också möjlighet att påverka verksamheten.

Om du skickar in brev eller mejlar kommunen blir dem en allmän handling som kan läsas av andra. Du kan inte undvika offentlighetsprincipen genom att skicka ett brev eller mejla en politiker eller en tjänsteperson till deras hemadresser eller privata mejladresser. De är ändå skyldiga att se till att ditt brev registreras som en allmän handling av kommunen.

Utlämnande av handlingar

Enligt lagen ska allmänna, offentliga handlingar lämnas ut skyndsamt. I praktiken innebär det att handlingarna lämnas ut omedelbart men om förvaltningen behöver genomföra en sekretessprövning kan det ta längre tid.

Du har rätt att läsa handlingarna på stället och sedan lämna tillbaka dem men du kan också få kopior av handlingen. Vill du ha kopior kostar de fyra kronor per kopia enligt kommunens kopieringstaxa.

Om du nekas att ta del av en handling kan du be om ett skriftligt beslut som du kan överklaga hos kammarrätten. Om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid, kan du klaga hos Justitieombudsmannen.

Du har rätt att vara anonym

Enligt lagen behöver du inte tala om vem du är när du vill ha allmänna, offentliga handlingar. Du behöver inte heller berätta varför du vill ha handlingarna.

Att begära och lämna ut handlingar via mejl kan upplevas som smidigt men kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar via mejl enligt tryckfrihetsförordningen.

Vissa handlingar får inte lämnas ut via mejl på grund av dataskyddsförordnigen och bestämmelser om sekretess. Då kan du istället få papperskopior av handlingarna.

Offentlighetsprincipen är en del av vår grundlag och är därmed överordnad datakskyddsförordningen. Dataskyddsförodningen påverkar därmed inte vad vi kan lämna ut i pappersform men påverkar på vilket sätt myndigheterna får lämna ut handlingar, exempelvis bör vissa uppgifter inte skickas via mejl. Det är dessutom förbjudet att mejla handlingar eller uppgifter som innehåller sekretess.

Läs mer om kommunens behandling av personuppgifter på savsjo.se.

Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda. En sekretessbelagd handling betyder att handlingen är hemlig. Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda enskilda människor i ärenden som rör socialtjänsten.

En handling kan också bedömas innehålla vissa uppgifter som ska sekretessbeläggas men du kan fortsatt få ut handlingen där de sekretessbelagda uppgifterna är maskerade.

Offentlighets- och sekretesslagen, anger vilka uppgifter som är sekretess. Det innebär att Sävsjö kommun, med stöd av lagen, avgör vad som ska sekretessbeläggas. Om du skickar ett brev till kommunen och skriver "hemligt", "förtroligt" eller "konfidentiellt" på brevet blir det ändå inte sekretessbelagt, om inte lagen medger det.

Privatpersoner

En kopia (i A4 och A5) kostar 4 kronor, med en kopia i färg tillkommer ett tillägg på 30 öre.

Föreningar och ideella organisationer

En kopia (i A4 och A5) kostar 60 öre, med en kopia i färg tillkommer ett tillägg på 30 öre.

Sävsjö kommun erbjuder inte kopiering till företag och kan avböja att utföra ett kopieringsuppdrag om det finns särskilda skäl eller stör arbetets gång. Du har dock alltid rätt att få ut allmänna handlingar på papper.

Kontakt

Sävsjö kommun

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
kommun@savsjo.se
0382-152 00

Telefontid

Telefonväxeln är öppen vardagar 8.00–16.00, Lunchstängt 12.00-13.00

Dag innan helgdag, klämdagar och trettondagsafton har växeln begränsad öppettid enligt särskild annonsering.