Lyssna på sidan Lyssna

Anslagstavla

Varje kommun ska ha en digital anslagstavla. På anslagstavlan publicerar vi anslagsbevis, tillkännagivanden, kungörelser och underrättelser.

Enligt kommunallagen ska varje kommun ha en digital anslagstavla. Sävsjö kommun talar offentligt om när ett protokoll är justerat genom att anslå protokollet på anslagstavlan. Du har då möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga har du i 21 dagar från den dag då protokollet anslås. Tiden för att överklaga (21 dagar) gäller både laglighetsprövning och som förvaltningsbesvär.

Du måste vara folkbokförd, äga en fastighet eller vara taxerad för kommunalskatt i kommunen för att få överklaga.

Ärendelistor

På vår webbplats kan du hitta ärendelistor och mötestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och våra nämnder.

Ärendelistan för Höglandets överförmyndarnämnd kan du hitta på Vetlanda kommuns anslagstavla. Länk till annan webbplats.

Söker du fler protokoll?

På vår webbplats kan du också hitta protokoll för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och våra nämnder.

Protokollen för Höglandets överförmyndarnämnd förvaras hos överförmyndarkansliet i Vetlanda. Mejla overformyndare@hoglandet.se eller ring 0383-971 72 för mer information.

Om du tycker att kommunen har fattat fel beslut kan du överklaga. Det finns två sätt att överklaga, förvaltningsbesvär eller laglighetsprövning. Om du anser att ett kommunalt beslut som berör dig personligen är felaktigt, kan du överklaga det som ett förvaltningsbesvär annars har du möjlighet att överklaga beslutet enligt laglighetsprövning.

Laglighetsprövning

Om du vill överklaga ett beslut som fattats av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnd kan du överklaga det genom genom så kallad laglighetsprövning enligt kommunallagens trettonde kapitel.

Vad prövas vid laglighetsprövning?

Vid en laglighetsprövning prövar förvaltningsrätten om beslutet är lagligt, exempelvis,

 • Går beslutet emot några lagar?
 • Har kommunen inte har rätt att besluta i dessa frågor?
 • Har beslutet fattats av fel instans inom kommunen?

Förvaltningsrätten kommer inte att pröva innehållet i beslutet. Förvaltningsrätten kan vid laglighetsprövning endast upphäva beslut och inte ändra ett beslut. Det är alltså inte möjligt att få ett beslut upphävt bara för att du anser det fel eller olämpligt.

Förvaltningsbesvär

Endast vid förvaltningsbesvär prövas innehållet i beslutet. Vill du veta om du kan överklaga ett beslut som ett förvaltningsbesvär och hur du gör det?

Läs mer om förvaltningsbesvär och att överklaga beslut på savsjo.se.

Det finns just nu inga aktuella anslagsbevis.

Det finns just nu inga aktuella anslagsbevis.

Tillkännagivanden, kungörelser och underrättelser

Tillkännagivanden, kungörelser och underrättelser är olika former av offentliga meddelande från kommunen till allmänheten.

 • Underrättelse om granskning: Detaljplan för Svarven 1, Sävsjö tätort, Sävsjö kommun

  Granskning meddelas för ett planförslag rörandes fastigheten Svarven 1, av kommunens samhällsbyggnadsenhet. Som läsare och berörd sakägare är du välkommen att ta del av förslaget och lämna synpunkter.
  Granskning äger rum från 2023-03-20 till och med 2023-04-11. Detaljplanens syfte är att skapa mer industrimark för en kommunal verksamhetsetablering. Planområdet är beläget i västra industriområdet utmed Hantverkaregatan, Sävsjö tätort. Planens genomförande bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan, eller strida mot gällande översiktsplan. Planhandlingarna har ställts ut på kommunens hemsida Detaljplaner - Sävsjö kommun (savsjo.se) Länk till annan webbplats. och finns även tillgängliga i Tillväxthuset på Odengatan 55 samt Stadsbiblioteket på Östra Järnvägsgatan, 576 31 Sävsjö.Detaljplanen handläggs med utökat förfarande då tätortsnära natur på allmän platsmark tas i anspråk. Under pågående granskningsperiod kan synpunkter skickas in via mejl till sambygg@savsjo.se eller som brev till Tillväxthusets adress. Den som inte framför sin åsikt senast den 11e april förlorar rätten att överklaga beslut om antagande.


 • Tillkännagivande kommunfull-mäktiges sammanträde 20 mars i Vallsjösalen, Sävsjö Kommunalhus

  1. Närvaro
  2. Val av justerare samt tid och plats
  3. Godkännande av ärendelista
  4. Anmälan av motioner och medborgarförslag
  5. Informationsärenden
  6. Valärenden
  7. Svar på medborgarförslag om att hyra padelhall för användning till alla racketsporter
  8. Svar på medborgarförslag om fler läktarplatser på Hofgårdsvallen
  9. Svar på medborgarförslag om lägre priser på Sävsjö Familjebad
  10. Avveckling Sävsjö Vetlanda Fiber AB
  11. Omfördelning av investeringsmedel Socker Klaras lekplats
  Stefan Gustafsson (KD)
  Ordförande
  Handlingar Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.


Kommunen eller nämnden kan utses av länsstyrelsen, domstol eller annan myndighet att vara aktförvarare. Aktförvaring innebär att kommunen förvarar handlingar som tillhör ett ärende i en samlad akt som allmänheten sedan kan ta del av.

Akterna finns i pappersform, om du vill ta del av handlingarna kom till Kommunalhuset i Sävsjö eller kontakta kansliet om du har frågor på kommun@savsjo.se.

 

Kontakt

Sävsjö kommun

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
kommun@savsjo.se
0382-152 00

Telefontid

Telefonväxeln är öppen vardagar 8.00–16.00, Lunchstängt 12.00-13.00

Dag innan helgdag, klämdagar och trettondagsafton har växeln begränsad öppettid enligt särskild annonsering.

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.