Lyssna på sidan Lyssna

Anslagstavla

Varje kommun ska ha en digital anslagstavla. På anslagstavlan publicerar vi anslagsbevis, tillkännagivanden, kungörelser och underrättelser.

Enligt kommunallagen ska varje kommun ha en digital anslagstavla. Sävsjö kommun talar offentligt om när ett protokoll är justerat genom att anslå protokollet på anslagstavlan. Du har då möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga har du i 21 dagar från den dag då protokollet anslås, och gäller både för laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Läs mer om att överklaga beslut på savsjo.se.

Ärendelistor

På vår webbplats kan du hitta ärendelistor och mötestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och våra nämnder.

Ärendelistan för Höglandets överförmyndarnämnd kan du hitta på Vetlanda kommuns anslagstavla. Länk till annan webbplats.

Det finns just nu inga aktuella anslagsbevis.

 • Myndighetsnämnden, 12 juni 2024

  Anslaget publicerades: 2024-06-17
  Anslaget avpubliceras: 2024-07-08
  Förvaringsplats för protokollet: Myndighetsförvaltningen
  Ladda ned protokollet för sammanträdet här Pdf, 9.1 MB.


 • Myndighetsnämnden, 24 januari. 2024

  Anslaget publicerades:2024-01-29
  Anslaget avpubliceras:2024-02-19
  Protokollet förvaras på: Myndighetsförvaltningen


Det finns just nu inga aktuella anslagsbevis.

Tillkännagivanden, kungörelser och underrättelser

Tillkännagivanden, kungörelser och underrättelser är olika former av offentliga meddelande från kommunen till allmänheten.

 • Kommunstyrelsen sammanträder 18 juni 2024

  Ärendelista 2024-06-18 Word, 74.4 kB.


 • Tillkännagivande kommunfullmäktige 17 juni 2024

  Kallelse och handlingar 2024-06-17 Pdf, 16.6 MB, öppnas i nytt fönster.


 • Meddelande om samråd: Områdesbestämmelser för EKSJÖHOVGÅRD 7:4 med flera

  Sävsjö kommun har upprättat ett förslag på nya områdesbestämmelser, som ska ställas ut på samråd. Bestämmelserna omfattar riksintressemiljön för Eksjöhovgård och omgivande landskap.
  Områdesbestämmelserna har upprättats i syfte att skapa ett robust skydd av kulturmiljön, för de enstaka byggnadsobjekten så väl som kulturlandskapet till sin helhet. Totalt omfattas en yta på närmare 85 hektar, varav 16 utgörs av Eksjöhovgårdssjön.Samrådstiden pågår från den 31 maj 2024 till och med den 12 augusti 2024. Läsare och berörda sakägare kan skicka in sina synpunkter under den angivna tidsperioden. Områdesbestämmelserna handläggs med standardförfarande, i enlighet med plan- och bygglagen.Planhandlingarna ställs ut på följande platser:
  • Tillväxthuset, Odengatan 55, 576 780 Sävsjö
  • Sävsjö kommunhus, Djurgårdsgatan 1, 576 31 Sävsjö
  • Sävsjö bibliotek, Östra Järnvägsgatan 16 A, 576 31 Sävsjö
  Du kan även se planhandlingar digitalt på kommunens webbplats för pågående planarbeten Öppnas i nytt fönster..Synpunkter lämnas skriftligt, via mejl eller brev.Mejladress: sambygg@savsjo.sePostadress:
  Samhällsbyggnadsenheten
  Odengatan 55
  576 80 Sävsjö
  Yttranden lämnas in senast den 12 augusti 2024 .


 • Meddelande om samråd: Detaljplan för Rörvik 1:89 med flera (Pulverfabriken

  Till berörda av upprättat planförslag som går ut på samråd. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsändamål och i bottenvåningen även för centrumändamål.
  Planområdet ligger i centrala Rörvik och omfattar ungefär 4 500 kvadratmeter. I området ingår fastigheterna Rörvik 1:89 och 1:112 samt del av samfälligheten Rörvik s:10. Du som berörs av det upprättade planförslaget kan lämna synpunkter under samrådstiden.Samrådstiden pågår från den 30 maj 2024 till och med den 4 juli 2024. Detaljplanen handläggs med standardförfarande i enlighet med plan- och bygglagen.Du kan se planhandlingar digitalt på webbplats savsjo.se/detaljplaner eller fysiskt på Tillväxthuset, Odengatan 55 i Sävsjö.Skriftliga synpunkter lämnas via mejl eller brev.Mejladress: sambygg@savsjo.sePostadress:
  Samhällsbyggnadsenheten
  Odengatan 55
  576 80 Sävsjö
  Yttranden lämnas senast den 4 juli 2024. Har yttrande inte inkommit innan dess anser nämnden att ni inget har att erinra.


 • Tillkännagivande kommunfullmäktige 22 april 2024

  Kallelse och handlingar 2024-04-22 Pdf, 11.5 MB.


 • Tillkännagivande kommunfullmäktige 18 mars 2024

  Kallelse och handlingar 2024-03-18 Pdf, 3.8 MB.


 • Kommunfullmäktige sammanträder 19 februari 2024

  Kallelse och handlingar 2024-02-19 Pdf, 42.5 MB.


 • Kommunfullmäktige sammanträder 22 januari 2024

  Kallelse och handlingar 2024-01-22 Pdf, 16.1 MB, öppnas i nytt fönster.


Kommunen eller nämnden kan utses av länsstyrelsen, domstol eller annan myndighet att vara aktförvarare. Aktförvaring innebär att kommunen förvarar handlingar som tillhör ett ärende i en samlad akt som allmänheten sedan kan ta del av.

Akterna finns i pappersform, om du vill ta del av handlingarna kom till Kommunalhuset i Sävsjö eller kontakta kansliet om du har frågor på kommun@savsjo.se.

 

Söker du fler protokoll?

På vår webbplats kan du också hitta protokoll för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och våra nämnder.

Protokollen för Höglandets överförmyndarnämnd förvaras hos överförmyndarkansliet i Vetlanda. Mejla overformyndare@hoglandet.se eller ring 0383-971 72 för mer information.

Kontakt

Sävsjö kommun

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
kommun@savsjo.se
0382-152 00

Telefontid

Telefonväxeln är öppen vardagar 8.00–16.00, Lunchstängt 12.00-13.00

Dag innan helgdag, klämdagar och trettondagsafton har växeln begränsad öppettid enligt särskild annonsering.