Lyssna på sidan Lyssna

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och kan beskrivas som Sävsjös riksdag.

Vad är ett kommunfullmäktige?

Kommunfullmäktige är det högst beslutande organet i kommunen och kan jämföras med kommunens riksdag. Kommunfullmäktige i Sävsjö kommun består av 39 ledamöter samt ett antal ersättare.

Ledamöterna och ersättare väljs genom de allmänna valen som genomförs vart fjärde år. Under de allmänna valen väljs ledamöter till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige i landet. Ledamöterna och ersättare i kommunfullmäktige är därmed direktvalda av kommunens medlemmar.

Vad beslutar kommunfullmäktige?

Kommunfullmäktige fastställer mål och riktlinjer för kommunens verksamhet. Kommunfullmäktige beslutar i övergripande ärenden som påverkar kommunen i sin helhet.

Exempel på beslut som fullmäktige fattar beslut om är:

 1. budget,
 2. årsredovisning,
 3. skatt,
 4. avgifter och taxor.

De ärenden kommunfullmäktige fattar beslut om har först behandlats i nämnder och styrelser. Kommunfullmäktige har även egna revisorer som granskar hela den kommunala verksamheten.

Kommunfullmäktige beslutar även om vilka nämnder som ska finnas och vilka politiker som har uppdrag i de olika nämnderna. Kommunfullmäktige utser vid varje ny mandatperiod både ledamöter och ersättare i kommunens styrelser och nämnder.

Läs kommunfullmäktiges arbetsordning på savsjo.se.

Mandatfördelning 2022-2026

I Sävsjö kommun är det Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Centerpartiet som tillsammans har majoritet och styr kommunen. Det finns 39 mandat i kommunfullmäktige.

Mandatfördelningen efter valet 2022 är följande:

 1. Kristdemokraterna 12 mandat.
 2. Socialdemokraterna 8 mandat.
 3. Moderaterna 9 mandat.
 4. Sverigedemokraterna 6 mandat.
 5. Centerpartiet 3 mandat.
 6. Vänsterpartiet 1 mandat.

Ledamöter och ersättare

Kommunfullmäktiges ordförande för mandatperioden 2022-2026 är Stefan Gustafsson, Kristdemokraterna.

Förste vice ordförande är Susanne Sjögren, Socialdemokraterna.

Här finner du en lista på kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare mandatperioden 2022-2026 Länk till annan webbplats.

Följs kommunfullmäktiges sammanträde via webbsändning

Kommunfullmäktige sammanträder ungefär en gång i månaden med undantag för sommaruppehållet under juli och augusti månad. bland händer det dock att det inte finns några ärenden till kommunfullmäktige och ställs sammanträdet in. Du kan se direktsändningarna från kommunfullmäktiges sammanträde via Sävsjö kommuns webb-TV eller titta i efterhand. Webbsändningen startar strax före sammanträdet börjar och textas inom två veckor.

Se webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden Länk till annan webbplats.

Mötestider 2024

 • 22 januari
 • 19 februari
 • 18 mars
 • 22 april
 • 20 maj
 • 17 juni
 • 16 september
 • 14 oktober
 • 18 november
 • 16 december

Kommunfullmäktige sammanträder en gång i månaden med uppehåll i juli och augusti. Alla sammanträden är, om inte annat annats annonseras, i Vallsjösalen i Kommunalhuset. Ordinarie sammanträdestid är klockan 18.30. Alla sammanträden är öppna för allmänheten. Tider och dagordning annonseras i lokalpressen och på vår digitala anslagstavla.

Kontakt

Kommunfullmäktiges ordförande

Stefan Gustafsson

Kommunsekreterare

Laura Habib
0382-152 04

Kommunkansli

kansli@savsjo.se
Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö