Lyssna på sidan Lyssna

Socialnämnden

Nämndens uppdrag

Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg och för omsorgen om personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, flyktingmottagning och arbetsmarknadsåtgärder.

Socialnämnden ansvarar för en myndighetsutövning och verksamheterna styrs i stor utsträckning av socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Socialnämndens reglemente.länk till annan webbplats

Ledamöter och ersättare

Ordförande för socialnämnnden är Kerstin Hvirf från Socialdemokraterna. Det finns 9 ledamöter och 9 ersättare i socialnämnden.

Lista på ledamöter och ersättare i socialnämndenlänk till annan webbplats

Socialnämndens sammanträde 18 november 2020

Ärendelista inför sammanträde med socialnämnden den 18 november 2020 klockan 08.30 i Kulturhuset i Sävsjö.

 1. Närvaro
 2. Val av justerare samt tid och plats
 3. Godkännande av ärendelista
 4. Ej verkställda beslut
 5. Information Covid-19
 6. Information från socialchef
 7. Sekretessärende
 8. Sekretessärende
 9. Sekretessärende
 10. Sekretessärende
 11. SIA Camping
 12. Riktlinje vid handläggning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
 13. Internkontrollplan 2021
 14. Beslutsattestanter 2021
 15. Ekonomisk rapport
 16. Platser särskilt boende
 17. Remissyttrande bostadsförsörjningsplan
 18. Övriga ärenden

Sammanträdestider 2020

Beslutssammanträden

 • 9 december

Sammanträdestider 2021

Beredningsmöte onsdagar klockan 08.30

 • 13 januari
 • 17 februari
 • 31 mars
 • 12 maj
 • 23 juni
 • 25 augusti
 • 6 oktober
 • 17 november

Presidiet onsdagar efter beredningsmötet

 • 13 januari
 • 17 februari
 • 31 mars
 • 12 maj
 • 23 juni
 • 4 augusti
 • 25 augusti
 • 6 oktober
 • 17 november

Socialnämd onsdagar klockan 08.30

 • 10 mars
 • 21 april
 • 2 juni
 • 4 augusti
 • 15 september
 • 27 oktober
 • 8 december

Protokoll

Vi lägger ut aktuell kallelse eller tillkännagivande för kommunstyrelsens, nämndernas och fullmäktiges sammanträden på vår webbplats. Vi lägger även ut protokollen för den nuvarande mandatperioden 2018-2022.

Behöver du hjälp att hitta ett protokoll eller ett visst beslut? Kontakta Sävsjö kommun så hjälper vi dig.

Kontakt

Ordförande

Kerstin Hvirf, Socialdemokraterna
kerstin.hvirf@savsjo.se

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.