Lyssna på sidan Lyssna

Buller

Det är sällan helt tyst i vår omgivning. Oönskat ljud som vi känner oss störda av och som vi helst vill slippa kallas för buller.

Buller kan vara ljud från trafik, restauranger, fläktar eller andra bullrande verksamheter. Buller kan också komma inifrån huset, till exempel från grannar.

Prata först med den som orsakar störningen. Om störningen trots det fortsätter och du bor i lägenhet bör du kontakta din fastighetsägare eller föreningens styrelse om du bor i bostadsrätt. Om du inte får gehör, vänd dig till myndighetsförvaltningens miljö- och hälsoskyddsinspektör, som bedömer situationen och som i vissa fall kan fatta beslut om eventuella utredningar och åtgärder.

Om du störs av trafikbuller vid din fastighet ska du vända dig till väghållaren, som ansvarar för vägens underhåll och skötsel. I kommunens tätorter är det normalt gata- och parkenheten som har ansvaret.

För större vägar ansvarar oftast Trafikverket Länk till annan webbplats.. Om du störs av järnvägen vänder du dig också till Trafikverket.

Du kan läsa mer buller på Folkhälsomyndighetens webbplats. Buller och höga ljudnivåer (Folkhälsomyndigheten) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Myndighetsförvaltningen

Besöksadress för bokade besök:

Tillväxthuset
Odengatan 55, Sävsjö

 

Postadress:
Myndighetsförvaltningen
Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
miljobygg@savsjo.se

 

Sävsjö kommun - kommunalhusets reception

Besöksadress vardagar 8-12 och 13-16:

Djurgårdsgatan 1, Sävsjö

Vid storhelger samt under sommarsemesterperioden gäller reducerade öppetider.

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Amanda Gustavsson
0382-152 83