Lyssna på sidan Lyssna
Tre gamla böcker i svart, blått och rött ligger på ett bord. Bilden är avskuren. Etiketterna är suddiga och därmed svåra att läsa ut. En bok är en gammal kassabok från 1940-talet.

Kommunarkivet

I kommunens slutarkiv finns information om kommunens historia. Du kan kontakta kommunarkivet om du exempelvis söker efter skolbetyg eller är på jakt efter äldre handlingar.

Vad gör kommunarkivet?

Till arkivet kommer handlingar som förvaltningarna och bolagen anser ska bevaras för framtiden och arkivets uppgift är att vårda handlingarna.

Kommunens förvaltningar har egna närarkiv som sköts rent praktiskt av den egna personalen men som inhämtar råd från kommunarkivet som rör förvaring, bevarande eller gallring med mera. Handlingarna som ska bevaras för framtiden levereras till kommunarkivet när de inte längre är aktuella i verksamheten.

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet

Kommunstyrelsen har utsetts av kommunfullmäktige att vara arkivmyndighet. Arkivlagen (1990:782) och arkivreglementet för Sävsjö kommun (länk till styrdokument på savsjo.se) styr kommunarkivets verksamhet. Kommunfullmäktige är den instans som fastslår arkivreglementet.

Kommunarkivets historia

Sävsjö kommunarkiv har funnits lika länge som Sävsjö kommun, alltså sedan 1971. Arkivet inrymmer Sävsjö kommuns eget arkiv med handlingar från år 1970 när kommunen bildades och fram till idag. Arkivet rymmer även äldre arkiv och arkivbildare, exempelvis socknarna som försvann under hälften av 1800-talet.

Sävsjö kommuns arkiv är delvis förtecknat men nya handlingar tillkommer ständigt.

Följande arkiv finns också i kommunarkivet:

Sävsjö stad 1947-1970 F
Sävsjö municipalsamhälle 1862-1946 F
Vallsjö socken 1862-1925 F
Norra Ljunga socken 1863-1925 F
Vrigstad storkommun 1952-1971 D (uppgick i Sävsjö kommun 1971)
Vrigstad gamla kommun 1926-1952 F
Hylletofta kommun 1926-1952 F
Hylletofta socken 1861-1925 F
Stockaryds socken 1862-1925 F
Skepperstad socken 1863-1971 F
Hjälmseryds storkommun 1952-1974 F (uppgick i Sävsjö kommun 1974)
Hjälmseryds kommun 1862-1951 F
Hjärtlanda socken 1862-1951 F
Hultsjö socken 1862-1952 F

Teckenförklaring : F = arkivet är förtecknat D = endast delvis förtecknat