Lyssna på sidan Lyssna

Kommunrevisionen

Svea rikets lag, det vill säga den svenska lagboken i upplagan från 2015. Är en blå bok med text i guld.

Den kommunala revisionen har i uppgift att granska den kommunala verksamheten på uppdrag av kommunfullmäktige.

Oberoende granskning av kommunens verksamheter

Revisorerna är förtroendevalda och utses av kommunfullmäktige. Kommunens revisorer är oberoende och granskar årligen kommunens verksamheter på uppdrag av kommunfullmäktige. Detta sker genom olika granskningar som genomförs med hjälp av av sakunniga biträden (yrkesrevisorer) på uppdrag av kommunrevisionen.

Revisorerna kan genomföra övergripande granskningar eller genomföra en fördjupande granskning av en viss fråga eller verksamhet. När en granskning har genomförts sammanställs en revisionsrapport. Syftet med granskningarna är att ha uppsikt över kommunens verksamheter, identifiera problem och ge förslag på förbättringar i sina granskningsrapporter.

Läs reglemente för revisionen Pdf, 130.8 kB.

Granskning av årsredovisning och delårsrapporter

Revisorerna granskar delårsrapporter och årsredovisning enligt kommunallagen (2017:725) för kommunstyrelsen och nämnder. Revisorerna överlämnar en revisionsberättelse till kommunfullmäktige när årsredovisningen för Sävsjö kommun beslutas. I revisionsberättelsen sammanfattas årets granskningar.

Revisorerna tar i revisionsberättelsen ställning till om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen eller nämnder kan beviljas eller om anmärkning riktas mot kommunstyrelse eller nämnd.

Revisorerna bedömer följande:

 • om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt,
 • om räkenskaperna är rättvisande,
 • om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Utsedda revisorer och ordförande

Ordförande för kommunrevisionen är Björn Svensson, telefonnummer 0723-14 12 40. 

Lista och kontaktuppgifter på valda revisorer för mandatperioden 2018-2022. Länk till annan webbplats.

Revisorer för mandatperioden 2022-2026 utses under höst/vinter 2022.

Kommunfullmäktige utser även lekmannarevisorer som ska granska de kommunala bolagen, stiftelser, ekonomiska föreningar och andra företagsformer. Valet av lekmannarevisorer görs av de revisorer som redan valts av kommunfullmäktige. Lekmannarevisorer ska följa aktiebolagslagen.

Lekmannarevisorernas uppdrag är att granska om de kommunala bolagen arbetar i enlighet med ägarens, (kommunens), mål, om verksamheten är effektiv och om det finns en tillräcklig intern kontroll.

Lekmannarevisorerna sammanställer granskningsrapporter till bolagsstämman och kommunfullmäktige.

Lekmannarevisionen består av:

 • Lisbeth Johansson, Höglandsförbundet
 • Lisbeth Johansson, Stockarydsterminalen AB
 • Lisbeth Johansson, Sävsjö kommuns stiftelser
 • Lisbeth Johansson, Sävebo AB
 • Björn Svensson, Sävsjö Industribyggnader AB
 • Björn Svensson, Komstad kvarn
 • Roland Katmark, Njudung Energi AB
 • Roland Katmark, Sävsjö Vetlanda Fiber
 • Kenneth Ohlsson, SavMan AB
 • Maria Sporre, Smålands Bredband AB
 • Maria Sporre, Sävsjö Skyttecentrum

Kontakt

Sävsjö kommun

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
kommun@savsjo.se
0382-152 00

Telefontid

Telefonväxeln är öppen vardagar 8.00–16.00, Lunchstängt 12.00-13.00

Dag innan helgdag, klämdagar och trettondagsafton har växeln begränsad öppettid enligt särskild annonsering.

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.