Lyssna på sidan Lyssna

Befolkning

Folkmängd i kommunen 31 december 2020 och befolkningsförändringar 1 januari - 31 december 2020.

 • folkmängd 11 721 personer (6001 män och 5720 kvinnor)
 • folkökning 44 personer
 • födelseöverskott 11 personer (levande födda 146 barn, döda 135 personer)
 • inflyttade totalt 630 personer (därav från: egna länet 226, övriga Sverige 329, utlandet 75)
 • utflyttade totalt 606 personer (därav till: egna länet 288, övriga Sverige 285, utlandet 33)
 • flyttningsnetto 24 personer (därav mot: annan kommun i eget län -62, annat län i riket 44, utlandet 42)
 • flyttningar inom området 971
 • inrikes omflyttning av utländska medborgare (netto -28, in 132; ut 160)
 • justeringar¹ 9 personer

¹) Händelser (födda, döda, flyttningar) som skett före den 1 januari 2020, men som har rapporterats efter 1 februari, påverkar folkmängden men är inte redovisade som händelsee under perioden januari - december 2020. Denna del av folkökningen redovisas istället som en justeringspost.

Folkmängd efter ålder klasser vid årets slut:

0-20 år, 3127 personer (1509 kvinnor och 1618 män)

21-64 år, 5844 personer (2789 kvinnor och 3055 män)

65-74 år, 1407 personer (681 kvinnor och 726 män)

75-och äldre, 1343 personer (741 kvinnor och 602 män)

Källa: SCB. Senast uppdaterad 2021-02-24.

Befolkning i Sävsjö kommun, 31 december 2019 var 11677 personer.

 • födelseöverskott 14 personer (födda 137 barn, döda 123 personer)
 • flyttningsnetto 33 personer (inflyttade 700 personer, utflytatde 667 personer)

Inrikes och utrikes födda:

 • inrikes födda med två inrikes födda föräldrar: 8362 personer (71,6%)
 • utrikes födda: 2281 personer (19,5%)
 • inrikes födda med en inrikes och en utrikes född förälder: 564 (4,7%)
 • inrikes födda med två utrikes föräldrar: 488 pesoner (4,2%)

Källa: Statistiska centralbyrån, SCB, siffror från 2019-12-31.

Du kan hitta mer statistik på Utveckling i Jönköpings länlänk till annan webbplats.

Källa: Statistiska centralbyrån, SCB, siffror från 2019-12-31.


I tabellen kan du läsa om befolkningsutveckling i Sävsjö kommun från år 2015 till 2020.

Befolkning, födda, döda, inflyttade och utflyttade från år 2015-2020

Tabellinnehåll

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Befolkning

11228

11396

11496

11631

11677

11721

Födda

123

147

133

148

137

146

Döda

125

119

131

115

123

135

Inflyttade

732

830

810

750

700

630

Utflyttade

612

695

726

656

667

606

Källa: SCB

Hur många bor i Sävsjö kommun jämfört med våra grankommuner? Hur mycket tjänar de? Och vad används marken till? Du får snabbt svar genom SCB:s jämförelsetjänst. Du kan titta på hur det ser ut i bara en kommun eller jämföra en kommun med en annan...

Har du koll på hur det ser ut i din kommun? På SCB hemsidan om kommunsiffror kan du hitta mer statistiklänk till annan webbplats

Kommunfakta innehåller omfattande statistik om befolkning, förvärvsarbetande, pendling, utbildningsnivå, arbetstillfälle, barn och familj, befolkning i tätort och utanför tätort, täthet och mycket mer som du kan läsa i bifogade dokument.

Kommunfakta 2019:

Sävsjö FAKTAPDF

Sävsjö BARNPDF

Sävsjö TÄTORTPDF

Du kan också ladda ner detaljerad information om befolkningsutveckling i Sävsjö kommun under peroden 1971 -2020 som finns i PDF-fil.

Befolkningsutveckling från 1971-2020PDF

Fördjupad statistik om kommuner hittar du i statistikdatabas. Du gör dina egna val av variabler och kan också jämföra fler kommuner på samma gång. Mer statistik om Sveriges kommuner hittar du på SCB hemsidanlänk till annan webbplats


Folkmängd i och utanför tätort

Befolkning och landarea per tätort i Sävsjö kommun 2018-12-31.

Statistik tätorter 2018

Tätort

Folkmängd

2018-12-31

Andel av total

befolkning i kommunen,

2018-12-31

Landareal 2018,

i hektar

Rörvik

620

5,3 %

119 hektar

Stockaryd

1091

9,4 %

159 hektar

Sävsjö

5537

47,6 %

473 hektar

Vrigstad

1482

12,7 %

215 hektar

Utanför tätort

2901

24,9 %


Källa:SCB. Publicerad 2020-01-10.

Definition och förklaringar

I SCB:s statistik är en tätort sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare. SCB avgränsar tätorterna geografiskt och beräknar därefter statistik för dem.

Folkmängd: befolkning folkbokförd på adress inom 2018 års tätortsavgränsning.

Kontakt

Utvecklingsavdelningen

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Den här webbplatsen använder kakor för att ge användaren extra funktioner. Men om du själv vill bestämma vilka kakor som ska användas trycker du på inställningar.