Lyssna på sidan Lyssna

Synpunkter på vår vård och omsorg

Du kan lämna synpunkter på kommunens vård och omsorg. En synpunkt kan vara beröm, ett förbättringsförslag eller ett klagomål. Det kan du göra både som patient och närstående. Dina synpunkter kan bidra till att vården blir bättre och säkrare.

Prata direkt med oss i verksamheten det gäller

Du kan börja med att framföra din synpunkt till den verksamhet där du har fått vård. Dina synpunkter kan till exempel gälla behandling, bemötande, tillgänglighet eller kommunikationen med vården. Du kan också komma med idéer och förslag på hur vården kan bli bättre.

Sävsjö kommuns synpunktshantering

Du kan också lämna en synpunkt via vår synpunktshantering SynpunktSävsjö. Det är en e-tjänst och du kan välja om du vill lämna namn så att du kan få återkoppling på ditt ärende eller om du vill vara anonym. Synpunkten tas om hand av den som är mest lämpad att svara.

Gå till SynpunktSävsjö Länk till annan webbplats.

Patientnämnden

Om du tycker att det känns svårt att vända dig direkt till verksamheten kan patientnämnden hjälpa dig.
Nämnden behandlar ärenden som handlar om vårdskada från sjukvård, kommunal äldrevård, tandvård och privata vårdgivare som har avtal med regionen. Gå till patientsnämnden i region Jönköpings län på deras webbplats rjl.se och sidan för deras patientnämnd. Länk till annan webbplats.

1177 Vårdguiden

Du kan också lämna dina synpunkter och klagomål via 1177. Gå till deras webbplats 1177 vårdgudien Länk till annan webbplats.