Lyssna på sidan Lyssna

Sotning och brandskyddskontroll

Om du vill kunna sota din fastighet själv behöver du söka tillstånd och följa vissa regler. Du kan inte utföra brandskyddskontroll på egen hand.

Tillstånd för att få sota själv

Du som är fastighetsägare kan själv få ansvara för att utföra sotning i din fastighet. Men du måste först söka och få tillstånd. Beslut tas i varje enskilt fall.

Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) ger kommunen rätt att ge en fastighetsägare tillstånd att själv utföra rengöring/sotning på den egna fastigheten. Kommunen behandlar din ansökan och tittar på om sotningen kan ske på ett brandsäkert sätt. Det är räddningschefen som beslutar om du får sota själv.

Gå till ansökningsblanketten för egen sotning (pdf) Pdf, 314.4 kB.

Förutsättningar för att få sota själv

För att få tillstånd att rengöra och sota din egen anläggning behöver följande punkter vara godkända:

  • Det ska inte finnas några brister vid den senaste brandskyddskontrollen. Om du fått tillstånd och kontrollen visar brister kan ditt tillstånd att få sota själv bli återkallat.
  • Du måste kunna styrka att du har tillräcklig kunskap för att utföra arbetet själv. Exempel kan vara intyg från kurs i egensotning eller yrkeserfarenhet inom området sotning och eldstäder. Hitta information om kurser på Brandskyddsföreningens webbplats brandskyddsforeningen.se. Länk till annan webbplats.
  • Kommunen tittar också på anläggningens komplexitet och riskbilden.

Fram tills dess att kommunen har gett dig tillstånd om att sota själv kommer rengöringen att utföras av sotaren som kommunen har utsett. Tillstånd lämnas skriftligt till fastighetsägaren. Efter att kommunen lämnat tillståndet till fastighetsägaren är det den personen som ansvarar för att rengöringen görs.

Brandskyddskontroll utförs av sotare

Eldstäder, rökkanaler och imkanaler ska genomgå brandskyddskontroll enligt ett bestämt tidsintervall. Du kan inte utföra brandskyddskontroll på egen hand. Den ska alltid utföras av kommunens entreprenör (sotaren).

Om du vill välja en annan sotare

Om du inte vill använda dig av en annan person eller företag än den entreprenör som kommunen valt för sotning kan du även ansöka om det. Den personen ska då vara utbildad skorstensfejare. Är det ett annat sotningsföretag som ska rengöra ska det vara ett godkänt företag.

Taxor för rengöring och brandskyddskontroll

Sävsjö kommuns taxor för rengöring och brandskyddskontroll fastställs varje år av kommunfullmäktige och baseras på sotningsindex som ges ut av Sveriges kommuner och landsting. Gå till sidan för taxor och avgifter för att se gällande avgifter.

Kontakt

Räddningstjänsten

Mejensjögatan 6
576 80 Sävsjö

Ställföreträdande räddningschef

Mattias Wallsten
0382-155 55

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.