Lyssna på sidan Lyssna

Sävsjö kommuns kulturpris

Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut ett kulturpris för förtjänstfulla insatser inom kulturområdet. Prissumman är på 10 000 kronor och priset delas ut i anslutning till kommunfullmäktiges decembersammanträde.

Kulturpriset 2021

Kulturpriset för 2021 tilldelades Susanne Porsgaard och motiveringen till kulturpriset lyder:

"Susanne Porsgaard har gjort en gedigen insats för att lyfta fram Sävsjös historia till glädje för dagens och morgondagens Sävsjöbor. Genom olika initiativ har hon gjort sina egna bilder och bilderna som hon har tagit över efter Inga Källström och göra dem tillgängliga för Sävsjöborna. Det har bland annat tagit sig uttryck i:

  • Bildspel om gator och byggnader i Sävsjö.
  • Tagit fram bildunderlag för tillverkning av tapeter med gamla Sävsjömotiv till olika byggnader i Sävsjö
  • Bildspel ”Alla tiders kvinnor” som visar förvärvsarbetande Sävsjökvinnor från olika tidsepoker."

Sävsjö kommuns kulturpris 2022

Prissumman på 10 000 kronor tilldelas en person eller organisation som är bosatt i Sävsjö kommun eller har annan anknytning till kommunen.

Priset ges som stöd och erkänsla för förtjänstfull insats inom konstnärliga områden som litteratur, musik, teater, konst, konsthantverk, bildningsverksamhet, hembygdsvård, ideell verksamhet och liknande eller för att ha utfört en värdefull kulturgärning.

Nominering av pristagare och motivering skickas skriftligen till:

Sävsjö kommun
Kultur- och fritidsnämnden
576 80 Sävsjö

eller genom att mejla kultur-fritid@savsjo.se

Ditt förslag ska vara oss tillhanda senast den 25 oktober 2022.

Sävsjö kommuns kulturstipendiater/pristagare 1974-2021 Pdf, 20.2 kB.