Lyssna på sidan Lyssna

Illustration av tidningar, karton och metall som kan lämnas till återvinningen.

Återvinningsstationerna

Det finns flera återvinningsstationer i Sävsjö kommuns tätorter. Här kan du kasta sådant som kan återvinnas och bli till nytt material.

Det är inte Sävsjö kommun som sköter om återvinningsstationerna, utan i första hand Förpacknings och tidningsinsamlingen (FTI). Har du frågor eller synpunkter ska du kontakta dem.

Gå till Förpacknings- och tidningsinsamlingens webbplats ftiab.se Länk till annan webbplats.

Tidningsinsamlingen sköts annorlunda

Ett undantag från detta är tidningsinsamlingen. Sedan 2022 är det Kretslopp Sydost som har hand om tidningsåtervinningen, på uppdrag från kommunen. Du kan fortfarande slänga tidningarna i kärlet för tidningar på återvinningsstationen, men containerna töms av Ohlssons på höglandet, inte FTI. Om denna container är full eller om du har andra synpunkter är det Ohlssons eller Kretslopp Sydost du ska kontakta.

Här slänger du förpackningar

På återvinningscentralen slänger du förpackningar. Är det inte en förpackning ska det slängas antingen i deponi (röd påse) eller på återvinningscentralen (tippen).

Tänk på att lägga rätt förpackning i rätt återvinningskärl. Det finns olika kärl för:

  • Tidningar,
  • pappersförpackningar,
  • plastförpackningar (både hårda och mjuka),
  • konservburkar och metallburkar du ej kan panta,
  • glasburkar och flaskor.

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.