Lyssna på sidan Lyssna

Vatten och avlopp

Det är Njudung Energi som är huvudman för det kommunala vatten- och avloppsnätet i Sävsjö kommun. Vid eventuella problem med vatten- och avlopp inom det kommunala VA-nätet, kontakta Njudung Energi direkt.

Besök Njudung Energi Länk till annan webbplats. via deras hemsida även för att få information om bland annat vatten- och avloppsnäten, vatten- och avloppsreningsverk, anslutningar, regler, taxor, råd och anvisningar.

Kontakt

Njudung Energi

Upplandavägen 16, Vetlanda

0383 – 76 38 00

Koncernen Njudung Energi består av bolagen Njudung Energi Vetlanda AB och Njudung Energi Sävsjö AB samt tillhörande dotterbolag. Njudung Energi Vetlanda AB är helägt av Vetlanda Kommun och ett av tre bolag i koncernen Vetlanda Stadshus AB. Njudung Energi Sävsjö AB samägs av Njudung Energi Vetlanda AB och Sävsjö Kommun.

VA-chef Daniel Mattsson

daniel.mattsson@njudung.se