Lyssna på sidan Lyssna
En brandman framför en brandbil, med RAKEL-radio och uniform

Räddningstjänst

Räddningstjänsten ansvarar för brandskyddsfrågor och kris- och beredskap i Sävsjö kommun. Räddningstjänsten samarbetar med Höglandets räddningstjänstförbund.

Räddningstjänsten rycker ut och hjälper boende i kommunen vid olyckor, bränder och om det finns faror eller hot som kräver snabbt ingripande. Syftet är att hindra eller begränsa skador på människor och omgivning. Vi eftersträvar att alla boende i kommunen ska få hjälp inom kortast möjliga tid. 

En stor del av verksamheten handlar också om att förebygga olyckor genom tillsyn, utbildning och informationsinsatser. Räddningstjänsten granskar även brandskydd vid ansökningar om bygglov.

Kommunstyrelsen har det politiska ansvaret för räddningstjänsten.

Samarbete med Höglandets räddningstjänstförbund

Räddningstjänsten i Sävsjö kommun har ett samarbete med Höglandets räddningstjänstförbund. Genom ett samarbetsavtal har räddningstjänsten i Sävsjö kommun en gemensam räddningschef med förbundet. Räddningstjänsten i Sävsjö kommun har även tillgång till förbundets insatsledare, beredskapssamordnare samt gemensam brandingenjörskap som delas av höglandskommunerna.

Webbplats för Höglandets räddningstjänstförbund (extern länk) Länk till annan webbplats.

Räddningstjänstens organisation

Räddningstjänstens organisation i Sävsjö kommun består av:

  • en ställföreträdande räddningschef som har ansvar för räddningstjänsten när räddningschefen inte är tillgänglig.
  • heltidsanställda brandmän och materialförvaltare,
  • operativa styrkor i Sävsjö och Stockaryd som består av deltidsbrandmän. I Stockaryd finns tre grupper med vardera en styrkeledare och fyra brandmän. Dessa grupper har jour var tredje vecka och har en inställelsetid till brandstationen på fem minuter dygnet runt.
  • Tre grupper med vardera en styrkeledare och fyra brandmän. Dessa grupper har jour var tredje vecka och har en inställelsetid till brandstationen på fem minuter dygnet runt.

Har du frågor?

Har du frågor om brand och säkerhet är du alltid välkommen att kontakta oss, eller besöka oss på brandstationen på Mejensjögatan 6 i Sävsjö.

Kontakt

Räddningstjänsten

Mejensjögatan 6
576 80 Sävsjö

Ställföreträdande räddningschef

Mattias Wallsten
0382-155 55