Lyssna på sidan Lyssna

Bostadsanpassning

Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad. Bidraget ges för alla former av bestående funktionsnedsättning, exempelvis rörelsehinder, nedsatt syn eller utvecklingsstörning.

Anpassning inomhus

Inomhus kan anpassningen till exempel gälla en duschplats i stället för badkar, att ta bort trösklar, bredda dörrar för rullstol, trapphiss, montera handtag eller förstärka belysningen.

Anpassning utomhus

Utomhus kan anpassningen exempelvis gälla räcken, ramp eller hiss.

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Du söker bostadsanpassningsbidrag genom att kontakta kommunens arbetsterapeut. Du bestämmer tidpunkt tillsammans med terapeuten som gör ett hembesök och sedan intygar de åtgärder som är nödvändiga för funktionsnedsättningen. Terapeuten hjälper till med ansökan och inlämningen av ansökan och intyg till Sävsjö kommuns handläggare. Handläggaren prövar sedan ansökan och intyg mot lagen om bostadsanpassningsbidrag och beställer arbetet genom en kompetent entreprenör. Kommunen betalar bostadsanpassningsbidraget direkt till entreprenören när anpassningen är slutför.

Kontakt

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.