Lyssna på sidan Lyssna

Så funkar det i skolan

När första barnet börjar skolan kan det vara mycket som är nytt. Hur funkar raster, lunch, idrott, hämtning och skolskjuts? Här får du praktisk information, regler och fakta som du behöver veta som vårdnadshavare. Do you want to translate?

Alla människor är lika mycket värda oavsett etnisk tillhörighet, kön, könsöverskridande identitet och/eller uttryck, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder eller religion och trosuppfattning.

Var mot andra så som du vill att de ska vara mot dig. Då fungerar samarbetet i skolan.

Det är viktigt att tala sanning. Skolan ska hjälpa dig att göra rätt. Om det blir fel ska du säga som det är. I skolan hjälps vi åt att reda ut det som blivit fel. Vi löser konflikter genom samtal.

I skolan talar vi med varandra på ett respektfullt sätt. Du ska använda rätt ord. Det betyder att svordomar, nedsättande ord och könsord är helt förbjudna på alla språk.

Varje skola har sina egna ordningsregler. Det är viktigt att följa dem för att samvaron ska fungera och för att alla ska kunna trivas på skolan.

Varje skola har också ett förväntansdokument där vårdnadshavare och elever kan läsa vad som förväntas av dem. Där kan du också läsa vad du som vårdnadshavare och elev kan förvänta sig av personalen.

Vårdnadshavare är skyldiga att hålla sig uppdaterade gällande skolan genom att läsa information i den digitala lärplattformen Vklass. Inloggningsuppgifter skickas hem till dig som vårdnadshavare. Där kan du läsa om vilka läxor och aktiviteter eleven har. Den dagliga informationen kan du läsa i Vklass app. Omdömen kan du läsa i webbversionen av Vklass. Du behöver bank-id för att kunna logga in där. Gå till webbversionen av Vklass. Länk till annan webbplats.

Det är viktig att passa tiden. Kom till skolan i tid på morgonen och kom in i rätt tid efter rasten. När eleven är sjuk, eller av annan anledning inte kan komma till skolan, ska vårdnadshavaren alltid lägga in frånvaro i Vklass.

Skolan är obligatorisk från F-klass till och med åk 9. Därför beviljas ledighet endast för särskilda skäl. Vårdnadshavaren ansöker om ledighet för eleven via en ledighetsansökan i Vklass. Ledigheten beviljas eller avslås av rektor eller mentor.

Om eleven cyklar till och från skolan ska eleven ha cykelhjälm. Det är lag på att använda cykelhjälm för barn upp till 15 år.

När skolan är slut går eleven hem.

Elever blir oftast placerade i årskurs utifrån sin ålder.

I skolan är alla vuxna auktoriteter, oavsett kön, ålder eller yrkeskategori. Under lektionerna är elever och lärare skyldiga att anstränga sig. Att gå i skolan är ett viktigt arbete.

Mobiltelefon används inte i skolan. Skolan tillhandahåller de digitala verktyg som eleverna behöver.

Värdefulla föremål som du tar med till skolan ansvarar du själv för.

Lärarna undervisar eleverna utifrån läroplanens syfte, centrala innehåll och kunskapskrav. Kunskapsutvecklingen dokumenteras regelbundet i den digitala lärplattformen Vklass.

Alla ämnen i skolan är obligatoriska och eleven måste visa kunskaper i alla ämnens olika delar för att få godkänt omdöme eller betyg.

I årskurserna 1-5 får eleven ett skriftligt omdöme en gång per läsår. I årskurserna 6-9 får eleven betyg varje termin i december och juni.

På rasten ska eleven vara ute. Det är viktigt att ha rätt kläder så att det går bra att vara ute oavsett vilket väder det är. När skolklockan ringer går eleven in direkt till lektionen.

Det är förbjudet att lämna skolan under skoltid.

Alla måste följa skolans ordningsregler.

Alla måste följa de regler som finns för bollspel och andra lekar och spel.

När eleven börjar skolan beslutar vårdnadshavarna vilken kost eleven ska äta i skolmatsalen. Det är viktigt att eleven håller sig till detta, då köket lagar så många portioner har bestämts. Om ni önskar ändra kost ska vårdnadshavare meddela skolan. All mat är tydligt uppmärkt så eleven vet vilken mat den ska ta.

Maten är gratis. Vi vill undvika matsvinn och därför är det viktigt att bara ta så mycket man orkar äta upp.

I skolan har eleven obligatorisk idrotts- och simundervisning. Till denna undervisning har eleven med sig lämpliga kläder och byter om strax innan lektionen. Eleven behöver också ha med sig en handduk eftersom alla elever duschar när lektionen är slut. Flickor och pojkar har separata omklädningsrum och duschrum. Det kan finnas möjlighet att byta om och duscha i enskilt utrymme vid behov.

En elev i grundskola eller grundsärskola har rätt att få en plats på fritidshem om vårdnadshavarna studerar eller arbetar. Du som vårdnadshavare ansöker om en plats via en e-tjänst på kommunens webbplats savsjo.se. Läs mer om att ansöka om plats på fritidshem.

Fritidsverksamhet erbjuds i den omfattning som behövs med hänsyn till vårdnadshavarnas förvärvsarbete eller studier.

Mat

Det är viktigt att eleven äter innan den går till skolan på morgonen. Har eleven fritidsplats på morgonen serveras frukost där.

Fysisk aktivitet

Det är nyttigt att röra på sig varje dag, genom att vara ute och leka, idrotta, cykla, gå eller springa.

Sömn

Barn mellan 6 och 15 år behöver cirka 9–11 timmars sömn varje natt. Sömnen är viktig för att orka med en hel dag i skolan.

På skolan finns skolsköterska och skolkurator. Skolsköterskan erbjuder hälsosamtal, ger vaccinationer och kan hjälpa till med kontakter med sjukvården. Skolkuratorn finns som stöd om elever behöver prata med någon. Både skolsköterska och skolkurator har tystnadsplikt.

Många skolor erbjuder hjälp med studierna efter skoldagens slut. Då kan eleven stanna kvar i skolan för att göra klart uppgifter den inte hunnit med, få något förklarat för sig en extra gång, eller för att få stöd med sin läxa.

Elever med annat modersmål än svenska kan erbjudas undervisning i modersmålet. Se skollagen. Om vårdnadshavare anmäler eleven till modersmålsundervisning är den obligatorisk. Modersmålsläraren gör regelbundet bedömningar av elevens kunskapsutveckling. Dessa dokumenteras i lärplattformen Vklass. Eleven får betyg i modersmål i årskurserna 6–9 två gånger per läsår. I årskurserna 1–5 får eleven istället ett skriftligt omdöme en gång per läsår.

Studiehandledning ska bidra till att eleven når kunskapskraven i de olika skolämnena. Studiehandledning på annat modersmål än svenska kan erbjudas.

Translate

You can use Google Translate to translate this page to different languages. Please note that Sävsjö municipality is not responsible for the quality of Googles translation of the page or for cookies that Google might collect. Go to Google Translate Länk till annan webbplats..

Translate to Englisch Länk till annan webbplats.

ترجم إلى اللغة العربية Länk till annan webbplats.

ترجم إلى الفارسية Länk till annan webbplats.

 

Välkommen till skolan ­
Broschyr på svenska (pdf) Pdf.

Välkommen till skolan
Broschyr på engelska (pdf) Pdf.

Välkommen till skolan
­Broschyr på arabiska (pdf) Pdf.

Välkommen till skolan
Broschyr på persiska (pdf) Pdf.