Lyssna på sidan Lyssna

Flerspråkighet

Sävsjö kommun är mångkulturellt och det ger möjligheter till möten mellan olika språk, kulturer och traditioner. Skolgång för nyanlända elever finns organiserad på alla skolor i Sävsjö kommun. Eleverna integreras i klasserna på alla grundskolor.

Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning är ett eget ämne med kursplan och betygskriterier. Undervisningen sker dock oftast utanför den ordinarie skoltiden enligt Skolverkets bestämmelser.
I kommunen finns modersmålsundervisning på alla kommunala skolor. Du har rätt till undervisning i ditt modersmål om en eller båda föräldrarna har ett annat språk än svenska som sitt modersmål, och att språket är ett dagligt umgängesspråk.
Du ska också ha grundläggande kunskaper i ditt modersmål. Det ska finnas minst fem elever i kommunen för att en grupp ska startas, samt att lämplig lärare kan rekryteras.

Studiehandledning på modersmål

Du kan få studiehandledning på ditt modersmål om du behöver det för att stödja kunskapsutvecklingen.

Svenska som andraspråk (S.V.A)

Målet med ämnet svenska som andraspråk, (S.V.A), är att du utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Undervisningen ska ge dig goda möjligheter att kommunicera på svenska utifrån din kunskapsnivå. Rektor beslutar om du ska läsa och bedömas i svenska som andraspråk. I svenska som andraspråk sätts betyg efter angivna kunskapskrav.

Svenska för invandrare (S.F.I)

Svenska för invandrare, (SFI), är en språkutbildning som syftar till att ge dig som är vuxen, med annat modersmål än svenska, grundläggande kunskaper i svenska språket. Du får lära dig och utveckla ett praktiskt andraspråk. SFI finns på Aleholmsskolan, samt i Ljungaskolans lokaler.