Sävsjö Näringslivs AB
Lyssna på sidan Lyssna

Om Sävsjö Näringsliv

Sävsjö Näringslivs AB ska bidra till att omvärlden och lokala företag får en positiv bild av Sävsjö kommun och vårt företagsklimat.

Ägardirektiv och verksamhetsplan

Sävsjö Näringslivs AB arbetar utifrån de ägardirektiv som är antagna och gör en verksamhetsplan inför varje nytt verksamhetsår. Verksamhetsplanen antas av styrelsen för Sävsjö Näringslivs AB.

Våra ägardirektiv

Sävsjö Näringsliv ska bidra till att omvärlden och lokala företag får en positiv bild av Sävsjö kommun och vårt företagsklimat genom att:

  • Verka för ökad medlemsnytta och utveckling av näringslivet i hela kommunen genom att skapa en bärkraftig samverkan mellan företag.
  • Medverka till bredd, kompetens och mångfald i rekryteringsfrågor.
  • Säkra kontakten mellan näringsliv och skola, i syfte att möjliggöra en lokal framtid för våra ungdomar samt att skapa en rekryteringsbas för Sävsjö kommuns näringsliv.
  • Stimulera och mäkla kompetensutveckling för personal och styrelser.

Sävsjö Näringslivs AB är ett bolag som ägs till 50 procent av Sävsjö kommun och till 50 procent av Sävsjö Näringslivsförening som representerar näringslivets ägarandel.

Styrelse

Styrelsen består av nio ledamöter varav sex representanter från näringslivet och tre representanter från Sävsjö kommun.

Ordförande

Sune Johansson

Vice ordförande

Stefan Gustafsson, kommunfullmäktiges ordförande, Sävsjö kommun, Kristdemokraterna

Ledamöter
Bengt Staude, Orwak AB
Simon Ek, Sävsjö Digital
Stefan Aronsson, Happy Homes
Christer Sjögren, ersättare i kommunstyrelsen, Sävsjö kommun, Socialdemokraterna
Mats Hermansson, 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen, Sävsjö Kommun, Moderaterna
Jan Holmqvist, kommundirektör, Sävsjö kommun

Ersättare
Karin Magnusson, Lönns Kläder AB
Ann-Sofi Arvidsson, Sävsjö Näringslivsförening
Martina Sandström, Swedbank
Natalie Engvall Lundgren, Hofgårdsskolan

Dan Thelander ersättare för Stefan Gustafsson
Göran Häll ersättare för Christer Sjögren
Alexandra Wikström Kelemen ersättare för Mats Hermansson
Kristin Nilsdotter Isaksson ersättare för Jan Holmqvist

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.