Lyssna på sidan Lyssna

Myndighetsnämnden

Nämndens uppdrag

Myndighetsnämnden har det politiska ansvaret för verksamheterna inom miljö- och byggförvaltningen.

I verksamheten ingår bland annat översikts- och detaljplanering,
lantmäteri- och bygglovsverksamhet, tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet, utveckling och förvaltande av geografiska informationssystem (GIS).

Myndighetsnämndens reglemente. Länk till annan webbplats.

Ledamöter och ersättare

Ordförande för myndighetsnämnden är Sten-Åke Claesson från Centerpartiet. Det finns 7 ledamöter och 7 ersättare i myndighetsnämnden.

Lista på ledamöter i myndighetsnämnden Länk till annan webbplats.

Sammanträdesdatum 2022

Beredning- och beslutssammanträden

 • 26 Januari
 • 2 Mars
 • 6 April
 • 18 Maj
 • 21 Juni
 • 24 Augusti
 • 21 september
 • 19 Oktober
 • 16 November
 • 14 December

Myndighetsnämnden sammanträder onsdagar klockan 13.00. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Myndighetsnämndens sammanträde den 21 juni 2022, kl 13,00


Plats: Tillväxthuset, Bjälken

Beslutsärende

 1. Anmälan om eventuellt jäv vid sammanträde
 2. Val av justerare
 3. Godkännande av ärendelistan
 4. Upphävande av användarförbud på enskild anläggning
 5. Upphävande av använarförbud på enskild anläggning
 6. Ansökan om bygglov för uppförande av garage/carport
 7. Ansökan om strandskyddsdispens
 8. Ansökan om strandskyddsdispens
 9. Ansökan om strandskyddsdispens
 10. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation
 11. Ansökan om tillbyggnad av enbostadshus
 12. Utdömmande av sanktionsavgift
 13. Ansökan om bygglov för renovering och ombyggnation
 14. Ansökan om nybyggnation av mekanisk verkstad och servicebyggnad
 15. Remiss angående detaljplan på Gästgivaregården
 16. Delegation vid semester
 17. Ersättare vid förvaltningeschefens semester
 18. Redovisning av delegationsbeslut
 19. Informationsärende
 20. Ev övriga ärenden

Protokoll

Vi lägger ut aktuell kallelse eller tillkännagivande för kommunstyrelsens, nämndernas och fullmäktiges sammanträden på vår webbplats. Vi lägger även ut protokollen för den nuvarande mandatperioden 2018-2022.

Behöver du hjälp att hitta ett protokoll eller ett visst beslut? Kontakta Sävsjö kommun så hjälper vi dig.