Lyssna på sidan Lyssna

Myndighetsnämnden

Nämndens uppdrag

Myndighetsnämnden har det politiska ansvaret för verksamheterna inom miljö- och byggförvaltningen.

I verksamheten ingår bland annat översikts- och detaljplanering,
lantmäteri- och bygglovsverksamhet, tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet, utveckling och förvaltande av geografiska informationssystem (GIS).

Myndighetsnämndens reglemente.länk till annan webbplats

Ledamöter och ersättare

Ordförande för myndighetsnämnden är Sten-Åke Claesson från Centerpartiet. Det finns 7 ledamöter och 7 ersättare i myndighetsnämnden.

Lista på ledamöter i myndighetsnämndenlänk till annan webbplats

Sammanträdesdatum 2021

 • Den 27 januari
 • Den 24 februari
 • Den 24 mars
 • Den 28 april
 • Den 26 maj
 • Den 23 juni
 • Den 25 augusti
 • Den 29 september
 • Den 3 november
 • Den 15 december

Myndighetsnämnden sammanträder onsdagar klockan 13.00. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Myndighetsnämndens sammanträde den 28 April

Ärendelista inför sammanträde med myndighetsnämnden den 28 april 2021 klockan 13.00. Ledamöter deltar digitalt via Teams. Ordförande leder mötet från konferensrummet Syllen i Tillväxthuset.


 1. Närvaro
 2. Anmälan om eventuellt jäv vid sammanträde
 3. Val av justerare
 4. Godkännande av ärendelista
 5. Ansökan om bygglov för tillbyggnad och utvändig fasadförändring
 6. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av befintlig industrilokal
 7. Ansökan om bygglov för nybyggnation av enbostadshus
 8. Ansökan om bygglov för nybyggnation av garage
 9. Ansökan om förhandsbesked
 10. Ansökan om strandskyddsdispens
 11. Ansökan om bygglov för återvinningsstation samt plank
 12. Ansökan om bygglov för nybyggnation samt rivning av befintlig byggnad
 13. Ansökan om nybyggnation av lagerlokal
 14. Ansökan om ändrad användning av lagerlokal
 15. Digital signering av protokoll
 16. Delegationsbeslut av avlopp
 17. Redovisning av delegationsbeslut
 18. Informationsärenden
 19. Eventuellt övriga ärenden
 20. Godkännande av mötets genomförande 

Protokoll

Vi lägger ut aktuell kallelse eller tillkännagivande för kommunstyrelsens, nämndernas och fullmäktiges sammanträden på vår webbplats. Vi lägger även ut protokollen för den nuvarande mandatperioden 2018-2022.

Behöver du hjälp att hitta ett protokoll eller ett visst beslut? Kontakta Sävsjö kommun så hjälper vi dig.

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.