Nämnder

Läs mer om:

Nämnder

Under kommunfullmäktige finns, förutom kommunstyrelsen, sex nämnder. Det är kommunfullmäktige som beslutar om vilka nämnder som ska finnas och väljer vilka politiker som ansvarar för de olika nämnderna.

Två förvaltningar, kommunledningskontoret och serviceförvaltningen, är direkt underställda kommunstyrelsen i Sävsjö kommun.

Serviceförvaltningen hanterar tekniska ärenden som rör exempelvis gata/park, kommunalt ägd skog, lokalvård och kost. Det finns därmed ingen enskild teknisk nämnd eller servicenämnd i kommunen utan kommunstyrelsen har delegerats beslutanderätt i tekniska ärenden. Det innebär att tekniska ärenden beslutas av kommunstyrelsen och bereds av serviceförvaltningen.


Blanketter och information för dig
som är förtroendevald


Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för barnomsorgen samt det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna.

Nämnden har också ansvar för den kommunala musikskolan och förebyggande socialt arbete bland barn och ungdom inom sitt verksamhetsområde.

Barn- och utbildningsnämndens reglemente.PDF

Ordförande

Fredrik Håkansson (KD)

Sekreterare

Els-Mari Eriksson
0382-152 74

Ledamöter

Det finns 9 ledamöter i barn- och utbildningsnämnden.

Ledamöter i barn- och utbildningsnämndenlänk till annan webbplats

 

Mötestider


Sammanträdestider 2019

Beredningssammanträden

 • Den 9 januari
 • Den 30 januari
 • Den 20 februari INSTÄLLT
 • Den 20 mars
 • Den 17 april
 • Den 22 maj
 • Den 19 juni
 • Den 28 augusti
 • Den 25 september
 • Den 23 oktober
 • Den 20 november

Beslutssammanträde

 • Den 16 januari
 • Den 6 februari
 • Den 6 mars
 • Den 3 april
 • Den 8 maj
 • Den 5 juni
 • Den 14 augusti
 • Den 11 september
 • Den 9 oktober
 • Den 6 november
 • Den 4 december

Kultur- och fritidsnämnden

Nämnden ansvarar för kommunens kultur- och fritidsverksamhet, inklusive bibliotek, familjebadet, fritidsgårdar, kultur-, idrotts- och föreningsverksamhet.

Kultur- och fritidsnämndens reglemente.PDF

Ordförande

Susanne Sjögren (S)

Sekreterare

Ulrika Petersson
0382-152 16

Ledamöter

Det finns 7 ledamöter i kultur- och fritidsnämnden.

Ledamöter i kultur- och fritidsnämndenlänk till annan webbplats


Mötestider

Sammanträdesdatum 2019

Kombinerade berednings- och beslutsammanträden

 • Den 23 januari
 • Den 20 februari
 • Den 20 mars
 • Den 24 april
 • Den 22 maj
 • Den 19 juni
 • Den 18 september
 • Den 23 oktober
 • Den 20 november
 • Den 11 december.

Kultur- och fritidsnämnden sammanträder onsdagar klockan 14.00.

Ärendelista

Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnden har det politiska ansvaret för verksamheterna inom miljö- och byggförvaltningen.

I verksamheten ingår bland annat översikts- och detaljplanering,
lantmäteri- och bygglovsverksamhet, tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet, utveckling och förvaltande av geografiska informationssystem (GIS).

Myndighetsnämndens reglemente.PDF

Ordförande

Sten-Åke Claesson (C)

Sekreterare

Ingela Strömqvist
0382-152 62

Ledamöter

Det finns 7 ledamöter i myndighetsnämnden.

Ledamöter i myndighetsnämndenlänk till annan webbplats


Mötestider

Sammanträdesdatum 2019

 • Den 24 januari
 • Den 7 mars
 • Den 11 april
 • Den 16 maj
 • Den 19 juni
 • Den 22 augusti
 • Den 24 september
 • Den 24 oktober
 • Den 21 november
 • Den 17 december

Myndighetsnämnden sammanträder torsdagar klockan 13.00. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg och för omsorgen om personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, flyktingmottagning och arbetsmarknadsåtgärder.

Socialnämnden ansvarar för en myndighetsutövning och verksamheterna styrs i stor utsträckning av socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Socialnämndens reglemente.PDF

Ordförande

Kerstin Hvirf (S)

Sekreterare

Lillemor Hultqvist
0382-154 51

Ledamöter

Det finns 9 ledamöter i socialnämnden.

Ledamöter i socialnämndenlänk till annan webbplats

 

Mötestider

Sammanträdestider 2019

Beredningssammanträden

 • Den 9 januari
 • Den 20 februari
 • Den 3 april
 • Den 15 maj
 • Den 19 juni
 • Den 28 augusti
 • Den 9 oktober
 • Den 20 november

Beslutssammanträden

 • Den 30 januari
 • Den 13 mars
 • Den 24 april
 • Den 5 juni
 • Den 7 augusti
 • Den 18 september
 • Den 30 oktober
 • Den 11 decemberÄrendelista

Valnämnden

I varje kommun ska det finnas en valnämnd som är lokal valmyndighet.

Den lokala valmyndigheten ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige, val till europarlamentet, samt folkomröstningar som riksdagen beslutar ska genomföras.

Valnämnden ser bland annat till att det finns lokaler att rösta i, anställer röstmottagare och ansvarar för den första, preliminära räkningen av rösterna i vallokalerna på valnatten.

Valnämndens reglementePDF

Ordförande

Bengt Persson (S)

Sekreterare

Bert Runesson
0382-152 29

Ledamöter

Det finns 5 ledamöter i valnämnden.

Ledamöter i valnämndenlänk till annan webbplats

 

Mötestider

...

Ärendelista

År 2019

Höglandets Överförmyndarnämnd

Gemensam överförmyndarverksamhet på Höglandet från den 1 januari 2019

Kommunerna Aneby, Eksjö, Sävsjö, Nässjö och Vetlanda bildade vid årsskiftet en gemensam överförmyndarnämnd. Från 1 januari 2019 finns det gemensamma överförmyndarkansliet på Storgatan 7 A i Vetlanda. Det kommer att vara möjligt att besöka lokalkontoren i Aneby, Eksjö, Sävsjö och Nässjö en dag i veckan. Förändringen tryggar en fortsatt effektiv och rättssäker hantering av ärenden.

Ordförande

Hugo Cruz (KD), Sävsjö kommun

Kontakt

Höglandets överförmyndarverksamhet
Besöksadress: Storgatan 7A, Vetlanda

overformyndaren@vetlanda.se
0383 - 971 72

Telefontid:
Måndag–torsdag klockan 9–12

Besökstid:
Måndag–torsdag klockan 9–12 och klockan 13–16 i mån av tid.

Ledamöter

Vice ordförande: Bent Dahnson (KD), Aneby kommun

Daniel Lundström (S), Vetlanda kommun
Lars-Åke Andersson (M), Eksjö kommun
Per Eckerberg (S), Nässjö kommun

Ersättare
Magdalena Andersson (M), Vetlanda kommun
Arne Ullman (C), Eksjö kommun
Lars-Erik Widell (S), Aneby kommun
Ted Sandstedt (KD), Nässjö kommun
Per Danielsson (KD), Sävsjö kommun

Mötestider

Sammanträdedatum för Höglandets överförmyndardnämnd

 • 2 januari
 • 30 januari
 • 13 mars
 • 10 april
 • 15 maj
 • 12 juni
 • 21 augusti
 • 11 september
 • 9 oktober
 • 13 november
 • 11 december

Kontakt

Sävsjö kommun
Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
kommun@savsjo.se
0382-152 00

Växeln är öppen vardagar 8.00–16.00, Lunchstängt 12.00-13.00
Dag innan helgdag, klämdagar och trettondagsafton har växeln begränsad öppettid enligt särskild annonsering.Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.