Lyssna på sidan Lyssna

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden har det politiska ansvaret för kommunens kultur- och fritidsverksamhet.

Nämndens uppdrag

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens kultur- och fritidsverksamhet som bibliotek, Familjebadet, fritidsgårdar, idrottsanläggningar och föreningsstöd.

Läs kultur- och fritidsnämndens reglemente på savsjo.se.

Ledamöter och ersättare

Ordförande är Jari Ljungqvist från Socialdemokraterna. Det finns 7 ledamöter och 7 ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

Lista på ledamöter i kultur- och fritidsnämnden Länk till annan webbplats.

Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 7 juni 2023

Ärendelista inför sammanträde med kultur- och fritidsnämnden den 7 juni 2023 kl. 14:00 i konferansrummet Sävsjö Skyttecenter, Sävsjö kommun.

 1. Närvaro
 2. Val av justerare samt tid och plats
 3. Godkännande av ärendelista
 4. Information från hälsocenter
 5. Information gällande aktiv hela livet
 6. Ekonomisk rapport
 7. Information från kultur- och fritidsenheten
 8. Information från kultur- och fritidsnämndens ordförande
 9. Information från pensionärsrådet
 10. Lån Vrigstad Motorklubb
 11. Investeringsbidrag
 12. Medborgarförslag om att anlägga bana för discgolf i Vrigstad
 13. Anmälan av delegationsbeslut
 14. Övriga ärenden
 15. Meddelanden

Sammanträdesdatum 2023

Kombinerade berednings- och beslutsammanträden

 • Onsdagen 18 januari
 • Onsdagen 8 februari
 • Onsdagen 8 mars
 • Onsdagen 5 april
 • Onsdagen 10 maj
 • Onsdagen 7 juni
 • Onsdagen 6 september
 • Onsdagen 4 oktober
 • Onsdagen 8 november
 • Onsdag 6 december

Kultur- och fritidsnämnden sammanträder onsdagar klockan 14.00.

Protokoll

Vi lägger ut aktuell ärendelista för kommunstyrelsens, nämndernas och kommunfullmäktiges sammanträden på vår webbplats. Vi lägger även ut protokollen för den nuvarande mandatperioden.

Behöver du hjälp att hitta ett protokoll eller ett visst beslut? Kontakta Sävsjö kommun så hjälper vi dig.

Kontakt

Ordförande

Jari Ljungqvist
jari.ljungqvist@savsjo.se

Nämndsekreterare/administratör

Ulrika Petersson
0382 152 16