Lyssna på sidan Lyssna

Information vid kriser

Här har vi samlat olika sätt du kan ta del av information i händelse av kris.

Vid en större händelse eller störning informerar Sävsjö kommun på flera sätt, beroende på vad som inträffat:

Olika kommunikationskanaler vid kris

 • savsjo.se, Sävsjö kommuns webbplats, är vår huvudkanal för information.
 • Sveriges Radio Jönköping P4, Trafik och service.
 • Kommunens sociala medier, exempelvis Sävsjö kommuns Facebook.
 • Fungerar inte våra vanliga kanaler kan vi aktivera kommunens informationsplatser.
 • Sävsjö kommuns växel, 0382-15200
 • Upplysningscentral, en utökad telefonväxel, som inrättas i Kommunalhuset och som du kan ringa till på ett speciellt telefonnummer, som vi meddelar via radion.
 • Genom att sända ett VMA - viktigt meddelande till allmänheten via radio/TV.

Om vi befinner oss i ett krisläge, där våra vanliga kanaler för information inte fungerar, kan vi aktivera kommunens informationsplatser. Informationsplatser finns i våra fyra tätorter. Här sätter kommunen upp anslag med viktig information. När situationen kräver kan vi också bemanna informationsplatsen.

 • Informationsplatserna används endast i kris och när ingen av våra andra kanaler fungerar.
 • Det är bara Sävsjö kommun som använder informationsplatserna.
 • Vi informerar om det som rör kommunal verksamhet i första hand.
 • Vi skyltar från gatan och använder Sveriges Radio P4 för att meddela när informationsplatserna är aktiverade.
 • När informationsplatsen inte är aktiv finns ett anslag som informerar om att den här platsen är utsedd för krisinformation.
 • Varje ort har utsedda lokala informatörer från samhällsföreningar, föreningar eller liknande som har till uppgift att sprida informationen från informationsplatserna vidare.

Här finns kommunens informationsplatser

Sävsjö tätort

Bryggaren, Västra Järnvägsgatan 9 A-E

Vrigstad

Göransgården, Jönköpingsvägen, mitt emot Vrigstad Värdshus

Stockaryd

Södergårdens matsal, Lillgatan 1B

Rörvik

Träffpunkten, Östra Torggatan 1A-B

VMA kallas även "Hesa Fredrik". Allmänheten varnas vid gasutsläpp, stor brand eller andra allvarliga olyckor genom varningssignalen "Viktigt meddelande till allmänheten" (VMA). Signalen varar i 7 sekunder följt av 14 sekunders tystnad under minst 2 minuter. Därefter följer ett talmeddelande i Sveriges Radio P4.

När du hör signalen ska du:

 • söka skydd inomhus,
 • stänga dörrar, fönster och ventiler,
 • lyssna på Sveriges Radio P4 för information och
 • titta på SVT:s Text-TV, sidan 100 och sidan 599.

För information vid ett viktigt meddelande till allmänheten (VMA) ring ej nödnumret 112 i stället hänvisar vi till informationsnumret 113 13 eller webbsidan www.krisinformation.se Länk till annan webbplats.

När faran är över startas signalen "Faran över" som består av en 30 - 40 sekunder lång signal.

Signalen "Viktigt meddelande till allmänheten" (VMA) och "Faran är över" prövas klockan 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Information ges i radion vid prov.

Telefon: 112

Ring 112 då det är fara för liv, egendom eller miljö. 112 är ett nödnummer som ska användas vid akuta nödsituationer. Infomation om 112 på SOS Alarms webbplats. Länk till annan webbplats.

Telefon: 113 13

Ring 113 13 om du vill få eller lämna information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. 113 13 är Sveriges nationella informationsnummer. Information om 113 13 på SOS Alarms webbplats. Länk till annan webbplats.

Telefon: 114 14

Ring 114 14 vid brott och händelser som inte är pågående eller akuta. 114 14 är numret för icke akuta polisärenden. Information om 114 14 på SOS Alarms webbplats. Länk till annan webbplats.

Telefon: 1177

Ring 1177 om du eller någon anhörig blivit sjuk och behöver rådgöra med en sjuksköterska eller om du vill få hjälp med att hitta rätt i vården. Information om 1177 på SOS Alarms webbplats. Länk till annan webbplats.

Krisinformation.se

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse. Webbplats: krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

MSB har ansvar för frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar, i den utsträckning inte någon annan myndighet har ansvaret. Ansvaret avser åtgärder före, under och efter en olycka, kris, krig eller krigsfara. Webbplats: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats.

Foldern Om kriget eller krisen kommer Länk till annan webbplats. (länk till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)

Vårdguiden 1177

1177 Vårdguiden är hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård. Webbplats: 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Svenska Blå Stjärnan

Svenska Blå Stjärnan har samhällets uppdrag att ta hand om lantbrukets djur vid kriser, katastrofer, utbrott av smitta och andra händelser som kan drabba djuren. Webbplats: Svenska Blå Stjärnan Länk till annan webbplats.

Bli inte lurad

Bli inte lurad är en webbplats som ger dig kunskap att vara källkritisk och upptäcka otillbörlig informationspåverkan. Webbplats: bliintelurad.se Länk till annan webbplats.

Tänk säkert

Öka din medvetenhet om hur du skyddar din viktigaste information och ger dig kunskaper om hur du skyddar dig mot bedrägerier på nätet. Webbplats: tanksakert.sakerhetskollen.se Länk till annan webbplats.

Säkerhet för företagare

Du som äger eller driver ett företag kan stärka företagets beredskap genom att öka din kunskap för hot och risker, arbeta med kontinuitetsplanering, personalplanering och informations- och cybersäkerhet. Webbplats: msb.se/beredskapforforetag Länk till annan webbplats.