Lyssna på sidan Lyssna

Föräldrakurser

På Familjecentralen kan du gå kurser som kan stärka dig i din roll som förälder. Kurserna är gratis och till för alla. Välkommen att göra en intresseanmälan.

Föräldrakurserna är till för alla. Du behöver inte ha särskilda utmaningar med ditt barn. Det handlar om att få prata med andra och få tips och verktyg för att få sitt föräldraskap att fungera i en stressig vardag.

Syftet med kurserna är att du ska känna en ökad trygghet i din föräldraroll, bli mer medveten om hur du fungerar och vilka behov ditt barn har. Kurserna bygger till stor del på samtal, gemenskap och att utbyta erfarenheter med andra i samma situation. Men du får också konkreta tips och verktyg som kan hjälpa dig i vardagen med ditt barn. Kursmaterialet är forskningsbaserat och kurserna leds av utbildad personal inom Sävsjö kommun. Varje kurs brukar ha mellan sex och tio deltagande föräldrar. Barnen är inte med under utbildningen. Kurserna är gratis.

Läs mer om och gör en intresseanmälan till kurser nedan:

ABC står för Alla barn i centrum. Den här kursen riktar sig till dig med barn mellan 3 och 12 år. Kursen är en föräldrastödsutbildning för dig som vill utvecklas i ditt föräldraskap och stärka ditt barns självkänsla.

En god relation till ditt barn är en viktig framgångsfaktor. Starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna.

Hur går det till?

I föräldraskapskursen ABC 3-12 år använder vi oss ett material som bygger på forskning om föräldraskap. Materialet består av filmer och arbetsmaterial som vi sedan utgår ifrån i diskussioner i gruppen. Deltagarna får även ta del av strategier som kan vara användbara i vardagen.

Vad innebär det att delta?

ABC 3-12 år är en föräldraskapskurs på 4 tillfällen, cirka 2,5 timme per gång, varannan vecka. I gruppen kan du själv bestämma hur mycket egna erfarenheter du vill dela med dig av till gruppen.

Kursen är kostnadsfri för föräldrar till barn 3-12 år i Sävsjö kommun. Vi bjuder på fika!

Gör en intresseanmälan till kursen ABC 3-12 år Länk till annan webbplats.

Kontakta oss för mer information:

Inger Wisth 0706-759 490

Camilla Niklasson 0721-432 541

Att vara förälder till en tonåring kan var både spännande och utmanande. Det övergripande syftet med ABC-tonår är att stärka relationen mellan vuxen och tonåring och bidra till tonåringens välmående. Föräldrar är fortfarande de viktigaste personerna i tonåringens liv.

Hur går det till?

I föräldraskapskursen ABC-tonår använder vi oss ett material som bygger på forskning om föräldraskap och som består av filmer och arbetsmaterial. Dessa används sedan som underlag för diskussioner i gruppen. Filmerna visar barn och föräldrars samspel i olika situationer.

Vad innebär det att delta?

ABC-tonår är en föräldraskapskurs på fyra tillfällen, cirka 2,5 timme per gång, varannan vecka. Du bestämmer själv hur mycket av dina egna erfarenheter du vill dela med sig av till gruppen.

Kursen är kostnadsfri för föräldrar till barn 13-18 år i Sävsjö kommun. Vi bjuder på fika!

Gör en intresseanmälna till kursen ABC-tonår Länk till annan webbplats.

Kontakta oss för mer information:

Ann-Charlotta Lagerqvist, familjepedagog
Ann-Charlotta.Lagerqvist@savsjo.se
0382-156 21


Barn har behov av sina föräldrars stöd både när de utforskar världen och när de upplever olika känslor.

Vi tar reda på hur barn lär sig att hantera sina känslor samt undersöker vilken betydelse det får för barnets möjlighet till att skapa en trygg anknytning.

Vi tittar också på balansen mellan att vara tydlig och samtidigt upplevas som snäll i föräldraskapet.

Hur går det till?

I föräldraskapskursen trygghetscirkeln använder vi oss av filmer, arbetsmaterial och diskussioner i gruppen. Filmerna visar barn och föräldrars samspel samt föräldrars egna reflektioner kring vad som sker i relationen.

Trygghetscirkeln bygger på mer än 50 års forskning kring anknytningsteori och är ett program som fokuserar på barns behov snarare än på barns beteende.

Vad innebär det att delta?

Trygghetscirkeln är en föräldraskapskurs på 8 tillfällen, cirka 1,5 timme per gång. I gruppen kan du själv bestämma hur mycket egna erfarenheter du vill dela med dig av till gruppen.

Kursen är kostnadsfri för föräldrar till barn 0-6 år i Sävsjö kommun.

Gör en intresseanmälan för kursen Trygghetscirkeln Länk till annan webbplats.

Välkommen att kontakta oss för mer information:

Inger Wisth 0706-759 490

Barn håller i planta, vuxen håller handen

Kontakt

Familjecentralen

Västra Järnvägsgatan 11
576 35 Sävsjö