Lyssna på sidan Lyssna

Extra stöd av specialpedagog

Om det finns behov kan en elev få särskilt stöd i sin undervisning av genom specialpedagog.

Specialpedagogen arbetar för att elever i behov av särskilt stöd ska få så goda förutsättningar som möjligt för delaktighet, utveckling och lärande. Det är elevens behov som ska styra det specialpedagogiska stödet. En pedagogisk kartläggning, som dels utreder elevens starka och svaga sidor och dels lärandemiljön, ska ligga till grund för de insatser som beskrivs i ditt åtgärdsprogram.

Kontakt

Verksamhetschef elevhälsan

Johnas Stranne
0382-153 90