Lyssna på sidan Lyssna

Kommunal utveckling i Jönköpings län

Jönköpings läns 13 kommuner har valt att samverka genom Kommunal utveckling. Deras uppdrag är att samordna forskning och utvecklingsfrågor inom de områden som kommunerna har valt att samverka kring.

Gå till Kommunal utvecklings webbplats för att få veta mer. Länk till annan webbplats.

Arbetsområden

 • Social välfärd och hälso- och sjukvård
  • Äldre och kommunal hälso- och sjukvård
  • Barn och unga
  • Psykisk hälsa
  • Funktionshinderområdet
  • Missbruk och beroende
  • Arbete och delaktighet
 • Utbildning
 • Fritid
 • Miljösamverkan Jönköpings län
 • Barnahus
 • Familjehemsresursen
 • Vård- och omsorgscollege (VO-College)
 • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
 • Digitalisering
 • Kurs och konferens