Lyssna på sidan Lyssna

Digital anslagstavla

Välkommen till Sävsjö kommuns digitala anslagstavla. Här publicerar vi anslagsbevis, tillkännagivanden, beslut och underrättelser.

Anslagsbevis

Varje kommun ska ha en digital anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder anslås. Detta kallas ett anslagsbevis.

Tillkännagivanden

Ett tillkännagivande, eller kungörelse som det också kallas, är ett offentligt meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige.

Underrättelser

Här annonseras exempelvis bygglovsansökningar och annat som invånarna har möjlighet att yttra sig kring inom en bestämd tidsram. Normalt annonseras även dessa i lokaltidningen.

Vad betyder det att protokoll anslås?

Sävsjö kommun talar offentligt om när ett protokoll från kommunens nämnder är justerat. Du har då möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga har du i 21 dagar från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras. Du måste vara folkbokförd, äga en fastighet eller vara taxerad för kommunalskatt i kommunen för att få överklaga.

Hittar du inte ett protokoll?

Vi lägger ut aktuell kallelse eller tillkännagivande för nämndernas och fullmäktiges sammanträden på vår webbplats. Vi lägger även ut protokollen för den nuvarande mandatperioden 2018-2022.

Behöver du hjälp att hitta ett nämndsprotokoll eller ett visst beslut? Kontakta Sävsjö kommun så hjälper vi dig.

Aktuella anslagsbevis

Anslagsbevis kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum


Anslaget publicerades


Anslaget avpubliceras


Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, Kommunalhuset i Sävsjö


Anslagsbevis kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-08-18

Anslaget publicerades

2020-08-21

Anslaget avpubliceras

2020-09-14

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, Kommunalhuset i Sävsjö

Läs protokollet härPDF

Anslagsbevis kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-09-08

Anslaget publicerades

2020-09-10

Anslaget avpubliceras

2020-10-02

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, Kommunalhuset i Sävsjö

Läs protokollet härPDF

Anslagsbevis barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-09-16

Anslaget publicerades

2020-09-22

Anslaget avpubliceras

2020-10-14

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen, Kommunalhuset

Läs protokollet härPDF

Anslagsbevis socialnämnden

Sammanträdesdatum

2020-08-26

Anslaget publicerades

2020-09-04

Anslaget avpubliceras

2020-09-25

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Villagatan 12

Läs protokollet härPDF

Anslagsbevis socialnämnden

Sammanträdesdatum

2020-09-16

Anslaget publicerades

2020-09-21

Anslaget avpubliceras

2020-10-12

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Villagatan 12

Läs protokolletPDF här

Anslagsbevis socialnämndens presidium

Sammanträdesdatum


Anslaget publicerades


Anslaget avpubliceras


Förvaringsplats för protokollet


Socialförvaltningen, Villagatan 12Anslagsbevis Höglandets överförmyndarnämnd

Sammanträdesdatum

2020-08-12

Anslaget publicerades

2020-08-13

Anslaget avpubliceras

2020-09-03

Förvaringsplats för protokollet

Höglandets överförmyndarverksamhets kansli, i närarkivet, Storgatan 7A i Vetlanda


Läs protokollet härlänk till annan webbplats

Anslagsbevis Höglandets överförmyndarnämnd

Sammanträdesdatum


Anslaget publicerades


Anslaget avpubliceras


Förvaringsplats för protokollet

Höglandets överförmyndarverksamhets kansli, i närarkivet, Storgatan 7A i Vetlanda.

 

Anslagsbevis myndighetsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-08-26

Anslaget publicerades

2020-09-01

Anslaget avpubliceras

2020-09-22

Förvaringsplats för protokollet

Tillväxthuset, Odengatan 55

Läs protokollet härPDF

Anslagsbevis kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdedatum

2020-09-09

Anslaget publicerades

2020-09-18

Anslaget avpubliceras

2020-10-09

Förvaringsplats för protokollet

Serviceförvaltningen, Sävsjö kommun

Läs protokollet härPDF


Anslagsbevis Höglandets samordningsförbund

Sammanträdedatum

2020-09-03

Anslaget publicerades

2020-09-17

Anslaget avpubliceras

2020-10-08

Förvaringsplats för protokollet

Höglandets samordningsförbunds arkiv i Tranås kommun

Läs protokollet härlänk till annan webbplats

Tillkännagivanden

Kungörelse, Ljuset 8, Sävsjö tätort

Till berörda av samråd kring förslag till detaljplan för Ljuset 8, Sävsjö tätort, Sävsjö kommun.

Planhandlingarna finns tillgängliga för samråd på samhällsbyggnadsenheten på Tillväxthuset, Sävsjö, samt på kommunens hemsida under perioden 2020-08-31 till 2020-09-23. Ljuset 8 är beläget i västra Sävsjö strax norr om centrum. Syftet med planen är att möjliggöra bostadsbyggnation med inslag av centrumverksamhet. Eventuella synpunkter ska skriftligen ha inkommit till samhällsbyggnadsenheten, 576 80 Sävsjö, alternativt via mejl till sambygg@savsjo.se senast 2020-09-23. Den som inte framfört synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut om antagande av planen. Upplysningar lämnas av samhällsbyggnadsenheten, telefon 0382-152 00.

Gå till sidan för planhandlingarna


Underättelser

Överklaga beslut

Överklaga beslut som du inte är nöjd med eller beslut som du misstänker har fattats på felaktigt sätt.

Så här överklagar du

Kontakt

Sävsjö kommun

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
kommun@savsjo.se
0382-152 00

Telefontid

Växeln är öppen vardagar 8.00–16.00, Lunchstängt 12.00-13.00
Dag innan helgdag, klämdagar och trettondagsafton har växeln begränsad öppettid enligt särskild annonsering.

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.