Lyssna på sidan Lyssna

Digital anslagstavla

Välkommen till Sävsjö kommuns digitala anslagstavla. Här publicerar vi anslagsbevis, tillkännagivanden, kungörelser och underrättelser.

Anslagsbevis

Varje kommun ska ha en digital anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder anslås. Detta kallas ett anslagsbevis.

 • Kommunfullmäktige den 16 november 2020

  Anslaget publicerades: Den 20 november 2020
  Anslaget avpubliceras: Den 12 december 2020
  Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Kommunalhuset i Sävsjö
  Ladda ned protokollet för sammanträdet härPDF


 • Kommunstyrelsen den 17 november 2020

  Anslaget publicerades: 2020-11-21
  Anslaget avpubliceras: 2020-12-13
  Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Sävsjö Kommunalhus
  Ladda ned protokollet för sammanträdet härPDF


 • Kommunstyrelsen den 3 november 2020

  Anslaget publicerades: Den 6 november 2020
  Anslaget avpubliceras: Den 28 november 2020
  Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Sävsjö Kommunalhus
  Ladda ned protokollet för sammanträdet härPDF


 • Socialnämden, 18 november 2020

  Anslaget publicerades: 24 november 2020
  Anslaget avpubliceras: 15 december 2020
  Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret, Villagatan 12, Sävsjö
  Ladda ned protokollet för sammanträdet härPDF


 • Socialnämnden, 12 november 2020

  Anslaget publicerades: 13 november 2020
  Anslaget avpubliceras: 4 december 2020
  Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret, Villagatan 12, Sävsjö
  Ladda ned protokollet för sammanträdet härPDF


 • Socialnämnden, 28 oktober 2020

  Anslaget publicerades: 4 november 2020
  Anslaget avpubliceras: 25 november 2020
  Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret, Villagatan 12, Sävsjö
  Ladda ned protokollet för sammanträdet härPDF


 • Barn- och utbildningsnämnden 18 november 2020

  Anslaget publicerades: 26 november 2020
  Anslaget avpubliceras: 16 december 2020
  Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Ladda ned protokollet för sammanträdet härPDF


 • Barn- och utbildningsnämnden 28 oktober 2020

  Anslaget publicerades: 6 november 2020
  Anslaget avpubliceras: 26 november 2020
  Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Ladda ned protokollet för sammanträdet härPDF


 • Kultur- och fritidsnämnd, den 4 november 2020

  Anslaget publicerades: den 13 november 2020
  Anslaget avpubliceras: den 4 december 2020
  Förvaringsplats för protokollet: Serviceförvaltningen, Sävsjö Kommunalhus
  Ladda ned protokollet för sammanträdet härPDF


Det finns just nu inga aktuella anslagsbevis.

 • Höglandets samordningsförbund den 23 oktober 2020

  Anslaget publicerades: Den 2 november 2020
  Anslaget avpubliceras: Den 23 november 2020
  Förvaringsplats för protokollet: Samordningsförbundets hemsida:
  www.finsamjonkopingslan.se
  Originalprotokoll med underskrifter finns i Höglandets samordningsförbunds arkiv i Tranås kommun
  Ladda ned protokollet för sammanträdet härPDF


Tillkännagivanden, kungörelser och underrättelser

Tillkännagivanden, kungörelser och underrättelser är olika former av offentliga meddelande från kommunen till allmänheten.

 • Kallelse till Höglandets samordningsförbund 20 november

  Höglandets samordningsförbund kallas till sammanträde den 20 november 2020 klockan 13.00-16.00 i Sävsjö kommun.
  Ärendelista
  1. Sammanträdet öppnas inklusive upprop
  2. Val av justerare
  3. Fastställande av dagordning
  4. Föregående sammanträdesprotokoll 2020-10-23
  5. Anteckningar från beredningsgruppen 2020-11-06
  6. Beslut Årsplanering 2021
  7. SE-Höglandet
  8. Samverkanskoordinator – LIV
  9. Beslut budget 2021 – 2023 och verksamhetsplan 2021
  10. Ordförande/vice ordförande 2021
  11. Övriga frågor
  12. Nästa möte
  13. Sammanträdet avslutasVad betyder det att protokoll anslås?

Sävsjö kommun talar offentligt om när ett protokoll från kommunens nämnder är justerat. Du har då möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga har du i 21 dagar från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras. Du måste vara folkbokförd, äga en fastighet eller vara taxerad för kommunalskatt i kommunen för att få överklaga.

Överklaga beslut

Överklaga beslut som du inte är nöjd med eller beslut som du misstänker har fattats på felaktigt sätt.

Här kan du läsa mer om hur du överklagar ett beslut.

Kontakt

Sävsjö kommun

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
kommun@savsjo.se
0382-152 00

Telefontid

Växeln är öppen vardagar 8.00–16.00, Lunchstängt 12.00-13.00
Dag innan helgdag, klämdagar och trettondagsafton har växeln begränsad öppettid enligt särskild annonsering.

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.