Lyssna på sidan Lyssna

Digital anslagstavla

Välkommen till Sävsjö kommuns digitala anslagstavla. Här publicerar vi anslagsbevis, tillkännagivanden, kungörelser och underrättelser.

Anslagsbevis

Varje kommun ska ha en digital anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder anslås. Detta kallas ett anslagsbevis.

 • Kommunfullmäktige den 24 maj 2021

  Anslaget publicerades: Den 28 maj 2021
  Anslaget avpubliceras: Den 19 juni 2021
  Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Sävsjö Kommunalhus
  Ladda ned protokollet för sammanträdet härPDF


 • Barn- och utbildningsnämnden 19 maj 2021

  Anslaget publicerades: 27 maj 2021
  Anslaget avpubliceras: 16 juni 2021
  Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Ladda ned protokollet för sammanträdet härPDF


 • Barn- och utbildningsnämnden 28 april 2021

  Anslaget publicerades: 6 maj 2021
  Anslaget avpubliceras: 26 maj 2021
  Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Ladda ned protokollet för sammanträdet härPDF


Det finns just nu inga aktuella anslagsbevis.

Det finns just nu inga aktuella anslagsbevis.

Tillkännagivanden, kungörelser och underrättelser

Tillkännagivanden, kungörelser och underrättelser är olika former av offentliga meddelande från kommunen till allmänheten.

 • Tillkännagivande av kommunfullmäktiges digitala sammanträde måndagen den 21 juni 2021 klockan 18:30

  Följ gärna sammanträdet via webb-TV på kommunens webbplats https://savsjoplay.screen9.tv/länk till annan webbplats
  1. Närvaro
  2. Val av justerare samt tid och plats
  3. Godkännande av ärendelista
  4. Anmälan av medborgarförslag och motioner
  5. Valärenden
  6. Informationsärenden
  7. Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2020 samt hemställan om ansvarsfrihet avseende Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län
  8. Svar på medborgarförslag om att tillåta ridning på banvallen Sävsjö-Torset
  9. Verksamhetsplan 2022-2024
  10. Kommunfullmäktiges fokusområden 2021-2022
  11. Årsredovisningar för de av kommunstyrelsen förvaltade stiftelserna
  12. Avfalllsplan Kretslopp Sydost
  13. Kommunal ledningsplats - datahallen, Djurgårdsgatan 6 i Sävsjö
  14. Godkännade av mötets genomförande
  Per Danielsson (KD)
  Kommunfullmäktiges ordförande • Kallelse/ärendelista sammanträde med Höglandets överförmyndarnämnd den 16 juni 2021

  Läs kallelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster här


 • Inbjudan till digitalt medlemssamråd för Samordningsförbunden i Jönköpings län 26 februari 2021

  1. Mötets öppnande
  2. Val av sekreterare för mötet
  3. Val av två justerare
  4. Föregående protokoll
  5. Redovisning av de tre förbundens verksamhet och resultat
  6. Hur får vi en levande dialog i ett medlemssamråd?
  7. Dialog kring översynen av de tre förbunden i länet
  8. Vad vill medlemsparterna kring IT-spåret i framtiden?
  9. Övriga frågor
  10. Nästa medlemssamråd och sammankallandeVad betyder det att protokoll anslås?

Sävsjö kommun talar offentligt om när ett protokoll från kommunens nämnder är justerat. Du har då möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga har du i 21 dagar från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras. Du måste vara folkbokförd, äga en fastighet eller vara taxerad för kommunalskatt i kommunen för att få överklaga.

Överklaga beslut

Överklaga beslut som du inte är nöjd med eller beslut som du misstänker har fattats på felaktigt sätt.

Här kan du läsa mer om hur du överklagar ett beslut.

Kontakt

Sävsjö kommun

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
kommun@savsjo.se
0382-152 00

Tillfälligt ändrade öppettider till Kommunalhuset

För närvarande har Kommunalhuset i Sävsjö öppet mellan klockan 10.00-12.00 och 13.00 till 15.00. Lunchstängt mellan klockan 12.00-13.00. Telefonväxeln är dock öppen som vanligt.

Telefontid

Telefonväxeln är öppen vardagar 8.00–16.00, Lunchstängt 12.00-13.00

Dag innan helgdag, klämdagar och trettondagsafton har växeln begränsad öppettid enligt särskild annonsering.

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.