Lyssna på sidan Lyssna

Digital anslagstavla

Välkommen till Sävsjö kommuns digitala anslagstavla. Här publicerar vi anslagsbevis, tillkännagivanden, kungörelser och underrättelser.

Anslagsbevis

Varje kommun ska ha en digital anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder anslås. Detta kallas ett anslagsbevis.

Söker du ett annat protokoll?

På vår webbplats kan du också hitta protokoll för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och våra nämnder.

Det finns just nu inga aktuella anslagsbevis.

 • Kommunfullstyrelsen den 7 september 2021

  Anslaget publicerades: 2021-09-10
  Anslaget avpubliceras: 2021-10-03
  Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Sävsjö Kommunalhus
  Ladda ned protokollet för sammanträdet härPDF


 • Barn- och utbildningsnämnden 8 september 2021

  Anslaget publicerades: 16 september 2021
  Anslaget avpubliceras: 6 oktober 2021
  Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Ladda ned protokollet för sammanträdet härPDF


 • Barn- och utbildningsnämnden 25 augusti 2021

  Anslaget publicerades: 1 september 2021
  Anslaget avpubliceras: 21 september 2021
  Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Ladda ned protokollet för sammanträdet härPDF


 • Kultur- och fritidsnämnd, den 8 september 2021

  Anslaget publicerades: den 17 september 2021
  Anslaget avpubliceras: den 8 oktober 2021
  Förvaringsplats för protokollet: Serviceförvaltningen, Sävsjö kommunalhus
  Ladda ned protokollet för sammanträdet härPDF


Det finns just nu inga aktuella anslagsbevis.

Det finns just nu inga aktuella anslagsbevis.

Tillkännagivanden, kungörelser och underrättelser

Tillkännagivanden, kungörelser och underrättelser är olika former av offentliga meddelande från kommunen till allmänheten.

 • Tillkännagivande av kommun-fullmäktiges digitala sammanträde den 20 september 2021 klockan 18:30

  1. Närvaro
  2. Val av justerare samt tid och plats
  3. Godkännande av ärendelista
  4. Anmälan av motioner
  5. Valärenden
  6. Informationsärenden
  7. Svar på medborgarförslag om att kommunen förvärvar IM-hemmet i Vrigstad för förskoleverksamhet.
  8. Svar på medborgarförslag om uppläggningsplats för snö vid Djurgårdsstugans parkering i Sävsjö
  9. Svar på medborgarförslag gällande återvinningsstationer
  10. Svar på medborgarförslag om aktiviteter för barn och ungdomar i Stockaryd
  11. Redovisning av partistöd för Kristdemokraterna år 2020
  12. Redovisning av partistöd Sävsjö Arbetarparti år 2020
  13. Redovisning av partistöd Centerpartiet år 2020
  14. Redovisning av partistöd för Moderata samlingspartiet år 2020
  15. Redovisning av partistöd Vänsterpartiet 2020
  16. Redovisning av partistöd Sverigedemokraterna 2020
  17. Revidering av Höglandsförbundets förbundsordning
  18. Kommunal avtalssamverkan Höglandskommunerna
  19. Översyn av valdistriktsindelning allmänna valen år 2022
  20. Revision delägda kommunala bolag - överenskommelse
  21. Godkännande av mötets genomförande
  Per Danielsson Jan Holmqvist
  Ordförande SekreterareVad betyder det att protokoll anslås?

Sävsjö kommun talar offentligt om när ett protokoll från kommunens nämnder är justerat. Du har då möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga har du i 21 dagar från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras. Du måste vara folkbokförd, äga en fastighet eller vara taxerad för kommunalskatt i kommunen för att få överklaga.

Överklaga beslut

Överklaga beslut som du inte är nöjd med eller beslut som du misstänker har fattats på felaktigt sätt.

Här kan du läsa mer om hur du överklagar ett beslut.

Kontakt

Sävsjö kommun

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
kommun@savsjo.se
0382-152 00

Tillfälligt ändrade öppettider till Kommunalhuset

För närvarande har Kommunalhuset i Sävsjö öppet mellan klockan 10.00-12.00 och 13.00 till 15.00. Lunchstängt mellan klockan 12.00-13.00. Telefonväxeln är dock öppen som vanligt.

Telefontid

Telefonväxeln är öppen vardagar 8.00–16.00, Lunchstängt 12.00-13.00

Dag innan helgdag, klämdagar och trettondagsafton har växeln begränsad öppettid enligt särskild annonsering.

Den här webbplatsen använder kakor för att ge användaren extra funktioner. Men om du själv vill bestämma vilka kakor som ska användas trycker du på inställningar.