Anslagstavla

Anslagstavla

Välkommen till Sävsjö kommuns digitala anslagstavla. Här publicerar vi anslagsbevis samt kungörelser.

Anslagsbevis
Varje kommun ska ha en digital anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder anslås. Detta kallas ett anslagsbevis.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?
Jo, vi talar offentligt om när ett protokoll från kommunens nämnder är justerat. Du har då möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga har du i 21 dagar från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras. Du måste vara folkbokförd, äga en fastighet eller vara taxerad för kommunalskatt i kommunen för att få överklaga.

Kungörelser
En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige.

Aktuella anslagsbevis

Anslagsbevis kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum


Anslaget publicerades


Anslaget avpublicerades


Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, Kommunalhuset i Sävsjö


Anslagsbevis kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum


Anslaget publicerades


Anslaget avpubliceras


Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, Kommunalhuset i Sävsjö

Anslagsbevis kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum


Anslaget publicerades


Anslaget avpubliceras


Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, Kommunalhuset i Sävsjö

 

Anslagsbevis kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum


Anslaget publicerades


Anslaget avpubliceras


Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, Kommunalhuset i Sävsjö


Anslagsbevis barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum


Anslaget publicerades


Anslaget avpubliceras


Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen, Kommunalhuset

 

Anslagsbevis socialnämnden

Sammanträdesdatum

2019-08-07

Anslaget publicerades

2019-08-16

Anslaget avpubliceras

2019-09-06

Förvaringsplats för protokollet


Socialförvaltningen, Villagatan 12


Läs protokolletPDF

Anslagsbevis socialnämnden

Sammanträdesdatum


Anslaget publicerades


Anslaget avpubliceras


Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Villagatan 12

 

Anslagsbevis socialnämnden

Sammanträdesdatum


Anslaget publicerades


Anslaget avpubliceras


Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Villagatan 12


Anslagsbevis socialnämndens presidium

Sammanträdesdatum

2019-08-07

Anslaget publicerades

2019-08-16

Anslaget avpubliceras

2019-09-06

Förvaringsplats för protokollet


Socialförvaltningen, Villagatan 12Anslagsbevis socialnämndens presidium

Sammanträdesdatum


Anslaget publicerades


Anslaget avpubliceras


Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Villagatan 12


Anslagsbevis socialnämndens presidium

Sammanträdesdatum


Anslaget publicerades


Anslaget avpubliceras


Förvaringsplats för protokollet


Socialförvaltningen, Villagatan 12


 

Anslagsbevis Höglandets överförmyndarnämnd

Sammanträdesdatum


Anslaget publicerades


Anslaget avpubliceras


Förvaringsplats för protokollet

Höglandets överförmyndarverksamhets kansli, i närarkivet, Storgatan 7A i Vetlanda.

 

Anslagsbevis myndighetsnämnden

Sammanträdesdatum


Anslaget publicerades


Anslaget avpubliceras


Förvaringsplats för protokollet

Tillväxthuset, Odengtan 55


Anslagsbevis valnämnden

Sammanträdedatum


Anslaget publicerades

 

Anslaget avpubliceras


Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret, Sävsjö kommun

Anslagsbevis kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdedatum


Anslaget publicerades


Anslaget avpubliceras


Förvaringsplats för protokollet

Serviceförvaltningen, Sävsjö kommun

Tillkännagivanden

ÖverklagandehänvisningPDF av detaljplan. Ändring genom tillägg till detaljplanen; Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för del av Sävsjö (Kistegårdsområdet).

Sammanträde med kommunfullmäktige den 20 maj 2019PDF

Sammanträde med kommunfullmäktige den 17 juni 2019PDF


Överklaga beslut

Överklaga beslut som du inte är nöjd med eller beslut som du misstänker har fattats på felaktigt sätt.

Så här överklagar du

Kontakt

Sävsjö kommun
Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
kommun@savsjo.se
0382-152 00

Växeln är öppen vardagar 8.00–16.00, Lunchstängt 12.00-13.00
Dag innan helgdag, klämdagar och trettondagsafton har växeln begränsad öppettid enligt särskild annonsering.Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.