Anslagstavla

Läs mer om:

Anslagstavla

Välkommen till Sävsjö kommuns digitala anslagstavla. Här publicerar vi anslagsbevis samt kungörelser.

Anslagsbevis

Varje kommun ska ha en digital anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder anslås. Detta kallas ett anslagsbevis.

Kungörelser

En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige.

Vad betyder det att protokoll anslås?

Jo, vi talar offentligt om när ett protokoll från kommunens nämnder är justerat. Du har då möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga har du i 21 dagar från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras. Du måste vara folkbokförd, äga en fastighet eller vara taxerad för kommunalskatt i kommunen för att få överklaga.

Aktuella anslagsbevis

Anslagsbevis kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-12-16

Anslaget publicerades

2019-12-20

Anslaget avpublicerades

2020-01-13

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, Kommunalhuset i Sävsjö

Läs protokollet härPDF

Anslagsbevis kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-01-07

Anslaget publicerades

2020-01-10

Anslaget avpubliceras

2020-02-03

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, Kommunalhuset i Sävsjö

Läs protokollet härPDF

Anslagsbevis kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-12-17

Anslaget publicerades

2019-12-20

Anslaget avpubliceras

2020-01-13

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, Kommunalhuset i Sävsjö

Läs protokollet härPDF

Anslagsbevis barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-01-15

Anslaget publicerades

2020-01-21

Anslaget avpubliceras

2020-02-12

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen, Kommunalhuset


Anslagsbevis socialnämnden

Sammanträdesdatum

2019-12-11

Anslaget publicerades

2019-12-30

Anslaget avpubliceras

2020-01-22

Förvaringsplats för protokollet


Socialförvaltningen, Villagatan 12


Läs protokollPDF

Anslagsbevis socialnämnden

Sammanträdesdatum

2020-01-08

Anslaget publicerades

2020-01-17

Anslaget avpubliceras

2020-02-07

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Villagatan 12

ProtokollPDF

Anslagsbevis socialnämnden

Sammanträdesdatum


Anslaget publicerades


Anslaget avpubliceras


Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Villagatan 12


Anslagsbevis socialnämndens presidium

Sammanträdesdatum


Anslaget publicerades


Anslaget avpubliceras


Förvaringsplats för protokollet


Socialförvaltningen, Villagatan 12


Anslagsbevis socialnämndens presidium

Sammanträdesdatum


Anslaget publicerades


Anslaget avpubliceras


Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Villagatan 12

Anslagsbevis socialnämndens presidium

Sammanträdesdatum


Anslaget publicerades


Anslaget avpubliceras


Förvaringsplats för protokollet


Socialförvaltningen, Villagatan 12Anslagsbevis Höglandets överförmyndarnämnd

Sammanträdesdatum

2019-12-11

Anslaget publicerades

2019-12-19

Anslaget avpubliceras

2020-01-09

Förvaringsplats för protokollet

Höglandets överförmyndarverksamhets kansli, i närarkivet, Storgatan 7A i Vetlanda.

Läs protokollet härPDF

Anslagsbevis myndighetsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-1

Anslaget publicerades

2019-10-30

Anslaget avpubliceras

2019-11-20

Förvaringsplats för protokollet

Tillväxthuset, Odengtan 55

Läs protokollet härPDF

Anslagsbevis valnämnden

Sammanträdedatum

2019-11-25

Anslaget publicerades

2019-12-05

Anslaget avpubliceras

2019-12-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret, Sävsjö kommun

Läs protokoll härPDF

Anslagsbevis kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdedatum

2020-01-15

Anslaget publicerades

2020-01-24

Anslaget avpubliceras

2020-02-14

Förvaringsplats för protokollet

Serviceförvaltningen, Sävsjö kommun


Läs protokollet härPDF

Överklaga beslut

Överklaga beslut som du inte är nöjd med eller beslut som du misstänker har fattats på felaktigt sätt.

Så här överklagar du

Kontakt

Sävsjö kommun
Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
kommun@savsjo.se
0382-152 00

Växeln är öppen vardagar 8.00–16.00, Lunchstängt 12.00-13.00
Dag innan helgdag, klämdagar och trettondagsafton har växeln begränsad öppettid enligt särskild annonsering.Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.