Sotning och brandskyddskontroll

Sotning och brandskyddskontroll


Möjligheter för den enskilde att sota själv.

Du som fastighetsägare kan själv få ansvara för att sota i din fastighet, men enligt lagen måste du ansöka om tillstånd för att få sota själv. Du kan också ge en annan person eller företag i uppdrag att utföra sotningen.

En förutsättning för att du ska få sota själv är att eldstäderna, rökkanalerna och imkanalerna har genomgått brandskyddskontroll enligt de frister (intervaller) som gäller. Det får inte finnas några brister vid den tidigare brandskyddskontrollen.

Utförarens kompetens

För att få medgivande att rengöra och sota sin egen anläggning måste man styrka att man har tillräcklig kunskap för att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt. Exempel på detta kan vara intyg från en genomgången kurs i egensotning eller yrkeserfarenhet inom området sotning och eldstäder.

Är det någon annan person som ska sota ska denne vara utbildad skorstensfejare. Är det ett annat sotningsföretag som ska rengöra ska detta vara ett företag med kompetent ledning?

Fram tills dess att kommunen har gett dig tillstånd om att sota själv kommer rengöringen att utföras av sotaren som kommunen har utsett. Medgivande lämnas skriftligt till fastighetsägaren. Efter att kommunen lämnat medgivandet till fastighetsägaren är det han eller hon som ansvarar för att rengöringen görs.

Du måste själv ansöka hos kommunen om att få utföra sotningen eller att den utförs av någon annan än den som kommunen utsett. Beslut tas i varje enskilt fall. När kommunen ska behandla en ansökan tas det ställning till om sotningen kan utföras på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Det är räddningschefen som beslutar om sotning i egen regi.

Du kan inte utföra brandskyddskontroll på egen hand. Den ska alltid utföras av kommunens entreprenör.

Sävsjö kommuns taxor för rengöring och brandskyddskontroll fastställs varje år av kommunfullmäktige och baseras på sotningsindex som ges ut av Sveriges kommuner och landsting.

Kontakt

Räddningstjänsten
Mejensjögatan 6
576 80 Sävsjö

Ställföreträdande räddningschef
Tommy Fors
0382-155 55Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.