Lyssna på sidan Lyssna

Höjd beredskap

Om det skulle utbryta krig eller konflikter i vårt närområde kan Sveriges regering ta beslut om höjd beredskap. Vad är då kommunens roll?

Vad är kommunens roll i höjd beredskap och krig?

Kommunerna är viktiga för att totalförsvaret ska fungera under höjd beredskap och krig. Under höjd beredskap är kommunernas roll att se till att samhällsviktiga verksamheter fungerar som exempelvis

 • vård,
 • skola och
 • omsorg.

Samhället under höjd beredskap är i behov av att dessa typer av verksamheter upprätthålls. I krig ska samhället fungera så likt vardagen som möjligt.

Vad är min roll som privatperson i höjd beredskap och krig?

I Sverige har vi totalförsvarsplikt som omfattar alla invånarna mellan åldrarna 16-70 år. Totalförsvarsplikt betyder att alla som omfattas måste delta i uppgifter inom totalförsvaret. Det kan vara allt ifrån att göra

 • allmän värnplikt,
 • bära vapen i strid och
 • rensa upp efter en större olycka.

Under höjd beredskap gäller allmän tjänsteplikt vilket innebär att varje person måste inställa sig. Ungdomar i åldrarna 16-18 år är undantagna väpnad strid och tilldelas andra uppgifter.

Under 2020 genomfördes den första totalförsvarsövningen (TFÖ) i Sverige på över 30 år. Den syftade till att stärka Sveriges motståndskraft. Sävsjö kommun medverkade i övningen i början av januari under 2020.

Totalförsvaret består av två delar, det militära försvaret och det civila försvaret. Sveriges kommuner har alla uppgifter inom den civila delen av försvaret och prioriterade uppgifter för kommuner är

 • säkerhetsskydd
 • etablering av krisorganisation
 • krigsplacering av personal
 • kompetenshöjning av kommunledningar.

Den civila delen av totalförsvaret syftar till att det svenska samhället ska fungera under höjd beredskap och eventuellt krig. Höjd beredskap innebär på kommunal nivå att vidta de åtgärder som behövs för att under rådande omständigheter kunna fullgöra sina uppgifter i totalförsvaret. Främst handlar det om att

 • värna civilbefolkningen
 • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna som vård, skola och omsorg
 • bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Under början av januari 2020 medverkade Sävsjö kommun i totalförsvarsövningen (TFÖ) 2020 tillsammans med ansvariga myndigheter. Syftet var att höja kunskapen om totalförsvaret i den egna organisationen för att sedan utveckla förmågan ytterligare. Ett deltagande i övningen är ett sätt för kommunerna att uppfylla kraven i överenskommelsen om kommunernas arbete med

 • civilt försvar
 • att stärka vårt samhälle
 • öka förmågan att klara av uppgifter som vår kommun har i höjd beredskap.

Därmed kan vi vara så förberedda som möjligt om Sverige skulle gå in i höjd beredskap.

Varför genomförs en totalförsvarsövning nu?

Vi försvarar Sverige i ett närområde där säkerhetsläget har försämrats och där regeringen har beslutat att vi ska bygga ett starkare svenskt försvar och stärka totalförsvaret. Totalförsvarsövning (TFÖ) 2020 är en nationell övning och en del i att stärka totalförsvaret det militära och civila försvaret. Den kommer att öka förmågan att möta ett eventuellt angrepp mot Sverige.