Lyssna på sidan Lyssna

Avgifter inom omsorgen

Här kan du hitta avgifter inom äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen, till exempel hemtjänst, trygghetslarm och olika former av boende.

Vad kostar äldreomsorg och funktionshinderomsorg?

När du får hjälp från kommunen betalar du en avgift. Storleken på avgiften varierar beroende på inkomst och
hjälpbehov. Du har rätt att få denna avgift inkomstprövad.

För många av insatserna gäller maxtaxa. Maxtaxan innebär att du som har insatser genom äldreomsorg och handikappomsorg betalar maximalt 2359 kronor per månad för vård och service. Avgifter som ingår i maxtaxan är inkomstprövade och det innebär att det är din ekonomi som avgör hur hög avgiften blir. För att kommunen ska kunna beräkna din avgift rätt måste du lämna in en inkomstanmälan. Utifrån din inkomstanmälan räknar kommunen ut din avgift. Avgiften för vård och omsorg, exklusive hyra och mat kan variera från 0 - 2359 kronor per månad för 2023.

Du kan läsa mer om kostnader i dokumentet Avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen som finns länkat längre ner på den här sidan.

Avgifter för särskilt boende

Som mest betalar du 2359 kronor per månad för vård. Därutöver betalar du hyra och kostavgift.

Avgifter för växelvård och dagverksamhet

En avgift för vård och omsorg tas ut inom växelvård, tillfälligt korttidsboende och dagverksamhet. Dygnsavgiften för växelvård och korttidsboende är 1/30 av ditt uträknade avgiftsutrymme enligt hemtjänsttaxan, maximalt 75 kronor per dygn.

För att få rätt avgift behöver du lämna in blanketten "Inkomstförfrågan".

Dagverksamhet är gratis men avgift för kost tas ut enligt särskild kosttaxa.