Lyssna på sidan Lyssna

Känner du någon som är utsatt för våld?

Läs mer om:

Känner du någon som är utsatt för våld?

Lyssna och våga fråga

Att bli lyssnad på och trodd är oerhört viktigt för den som blivit utsatt för våld och hot. Du kan hjälpa din vän genom att våga fråga. Ibland kan man behöva fråga flera gånger. Vägen till att bryta upp från en destruktiv relation kan vara lång. Det finns ofta mycket skam och skuld kring att vara utsatt för våld. En viktig del är därför att avlasta och visa på att det alltid är den som använder våld som ansvarar för handlingen.

Här är lite saker du kan tänka på:

  • Hitta tillfälle att prata med personen enskilt.
  • Förmedla att du är orolig för hur personen har det.
  • Lyssna på berättelsen utan att ifrågasätta, utan att skuldbelägga den utsatte eller ursäkta den som utsätter.
  • Berätta att det finns stöd att få, förmedla hopp. Ingen ska behöva utstå våld.
  • Markera tydligt att det är fel att kränka, förnedra, slå och utnyttja någon sexuellt.
  • Visa att du kan vara ett stöd om personen vill, även att du finns kvar om personen väljer att vända sig till dig vid ett senare tillfälle.
  • Ställ raka och konkreta frågor som ”Slår x dig?”, ”Är du rädd för x?”.

Du kan också agera genom att:

  • Ringa anonymt till socialtjänsten, polisen, kvinnojour, kvinnofridslinjen eller RFSL:s brottsofferjour. Där kan du diskutera din oro med någon som vet mycket om våld i nära relation.
  • Göra en polisanmälan. Våld i nära relationer kan vara ett brott och faller då under allmänt åtal.

Om du är anhörig, vän eller arbetskamrat och har behov av att prata med någon kring våldsutsatthet i nära relation, kontakta socialförvaltningen i Sävsjö kommun. Vi har kunskap om våld, dess konsekvenser och vilket stöd som finns att få för den som är våldsutsatt.

Har du behov av rådgivning kring en person som är aggressiv och våldsam i nära relation vänder du dig även också till socialtförvaltningen.

Alla vuxna har ett ansvar

Ett barn som lever i familjer där det förekommer våld är barn som far illa. Alla vuxna har ett ansvar att reagera om vi tror att ett barn behöver hjälp. Ta kontakt med socialtjänsten på 0382-154 60.

Kontakt

Socialförvaltningen

Socialkontorets reception är öppen måndag till torsdag 9.00–16.00, fredagar 9.00-15.00. 
Lunchstängt 12.00-13.00

Vecka 28-31 är öppettiderna 9.00-15.00, lunchstängt 12.00-13.00.

Villagatan 12
576 80 Sävsjö
0382-154 60
socialen.soc@savsjo.se

Socialjouren

Vid akuta situationer utanför ordinarie kontorstid kontaktas socialjour - som nås via larmnumret 112 eller hoglandet.socialjour@eksjo.se.


Telefontider  (innan 9.00 hänvisas till handläggarnas direktnummer)

Avdelning

Tid

Biståndshandläggare

8.00 - 9.30

LSS-handläggare

8.00 - 9.30

Barn och unga

8:30 - 9.30

Ekonomiskt bistånd

8.30 - 9.30


Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.