Lyssna på sidan Lyssna

Avgifter

Vad kostar äldreomsorgen?

Det finns en maxtaxa för vad du får betala för din äldreomsorg.
Maxtaxan innebär att du som har insatser av äldre- och handikappomsorg betalar maximalt 2 125 kronor per månad för vård och service. För att kommunen ska beräkna din avgift rätt måste du lämna in en inkomstanmälan. Utifrån din inkomstanmälan räknar kommunen ut din avgift. Avgiften för vård och omsorg, exklusive hyra och mat kan variera från 0 - 2125 kronor per månad för 2021.

Avgifter för särskilt boende

För mer information om avgifter för särskilt boende hänvisas till faktabladet "Avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen". Som mest betalar du 2 125 kronor per månad för vård. Därutöver betalar du hyra och kostavgift.

Avgifter för växelvård och dagverksamhet

En avgift för vård och omsorg tas ut inom växelvård, tillfälligt korttidsboende och dagverksamhet. Dygnsavgiften för växelvård och korttidsboende är 1/30 av ditt uträknade avgiftsutrymme enligt hemtjänsttaxan, maximalt 72 kronor per dygn.

För att få rätt avgift behöver blanketten "Inkomstförfrågan" lämnas in.

Dagverksamhet är gratis men avgift för kost tas ut enligt särskild kosttaxa. 

Kontakt

Funktionschef vård och omsorg

Lillemor Hultqvist
0382-154 51

Den här webbplatsen använder kakor för att ge användaren extra funktioner. Men om du själv vill bestämma vilka kakor som ska användas trycker du på inställningar.