Lyssna på sidan Lyssna

Kommunfullmäktiges sista sammanträde för året

Publicerad:

Kommunfullmäktige i Sävsjö kommun kallas till sammanträde på Vrigstad Värdshus, måndagen den 16 december 2019, klockan 18.00.

Sammanträdet är offentligt och allmänheten hälsas välkommen. Du kan även följa sammanträdet via webb-TV Öppnas i nytt fönster. på kommunens webbplats.

Ärendelista:

 1. Närvaro
 2. Val av justerare samt tid och plats
 3. Godkännande av ärendelista
 4. Svar på medborgarförslag om kommunalt ägande av samtliga elljusspår 2019/261
 5. Svar på medborgarförslag om cykelväg mellan tätorter 2019/189
 6. Svar på medborgarförslag om ljudnivån vid järnvägen i Stockaryd 2019/200
 7. Svar på medborgarförslag om busslinje mellan Vrigstad och Stockaryd 2019/190
 8. Höglandsförbundets delårsrapport 2019-08-31 2019/324
 9. Höglandsgemensam IT-säkerhetspolicy 2019/325
 10. Dataskyddspolicy Sävsjö kommun 2019/326
 11. Handlingsprogram för skydd och säkerhet i Sävsjö kommun 2019/333
 12. Reglemente Hållbarhetsråd, samordning av Välfärdsråd och Centrala Säkerhetsgruppen 2019/20
 13. Antagande av detaljplan för Lundby 2:18 och del av 2:19 Vrigstad 2018/150

  Per Danielsson (KD), Ordförande
  Jan Holmqvist, Sekreterare
Den här webbplatsen använder kakor för att ge användaren extra funktioner. Men om du själv vill bestämma vilka kakor som ska användas trycker du på inställningar.