Lyssna på sidan Lyssna

Kommunfullmäktige sammanträder 21 oktober

Publicerad:

Kommunfullmäktige i Sävsjö kommun sammanträder i Vallsjösalen, Kommunalhuset i Sävsjö, måndagen den 21 oktober 2019 klockan 18:30. Allmänheten är välkommen och det finns även möjlighet att följa mötet i direktsändning via webb-TV.

Ärendelista:

1 Närvaro.

2 Val av justerare samt tid och plats.

3 Godkännande av ärendelista.

4-7 Informationsärenden.

8 Valärenden.

9 Svar på medborgarförslag om att ändra detaljplanen för Eksjöhovgårdsängen.

10 Svar på medborgarförslag gällande belysning av vattentornet samt röjning vid Högagärde.

11 Höglandsförbundet - budget 2020 och verksamhetsplan 2021-2022.

12 Återremiss ombyggnation av Sävsjö Skyttecenter.

13 Utökning kommunal borgen Sävsjö Skyttecenter.

14 Delårsrapport 2019-08-31.

15 Kommunfullmäktiges styrtal/fokusområden 2020, finansiella mål.

16 Försäljning del av Gästgivaregården 1:198 i Vrigstad.

17 Gång- och cykelplan med åtgärdsprogram.

18-22 Anmälan av medborgarförslag.

Välkomna!
Per Danielsson, Ordförande
Jan Holmqvist, Sekreterare

Den här webbplatsen använder kakor för att ge användaren extra funktioner. Men om du själv vill bestämma vilka kakor som ska användas trycker du på inställningar.