Lyssna på sidan Lyssna

Lokala och digitala informationspunkter

Genom att arbeta med frågor om värdskap, bemötande och ambassadörskap vill vi skapa en ekonomiskt starkare och hållbarare turistnäring i Sävsjö och angränsande kommuner.

Projektet avslutades i december 2018 och dess resultat presenteras i en kort slutrapport Pdf, 3.2 MB, öppnas i nytt fönster..

Syftet med projektet har varit att antalet turister i området öka. Projektet har bidragit till ökad delaktigheten och samarbetet mellan olika grenar av besöksnäringen, samt utvecklat information och värdskap anpassat till en samtida besöksnäring med en ökad digitaliserad kundgrupp.

Målet med projektet har varit att utförma ett koncept kring "framtidens virtuella turistbyrå" samt att utse, utbilda och utrusta 10 strategiskt placerade informationdpunkter.

Projektet finansierades med projektstöd från landsbydsprogrammet 2014-2020, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Leader och Leader Linné Småland.

Projekttid: december 2016 - december 2018. Utvecklingsavdelningen.

De infopoints som har etablerats kommer leva vidare och man kommer även titta vidare på hur man med hjälp av digital teknik kan lyfta dessa till nästa nivå.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Leader, Leader Linné Småland

Under projektet har vi tagit fram två broschyrer " Attraktiv landsbygd" med information om de lokala och digitala punkter.

Attraktiv landsbygd 2017 Pdf, 5.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Attraktiv landsbygd 2018 Pdf, 18.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.