Lyssna på sidan Lyssna

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten har rätt till insyn i och tillgång till information om offentliga myndigheters verksamheter. Detta ger individer och media rätt att begära ut handlingar och information från Sävsjö kommun.

Offentlighetsprincipen - rör den mig?

Offentlighetsprincipen rör dig i högsta grad och är ett av de viktigaste inslagen i vårt demokratiska samhälle. Offentlighetsprincipen innebär att alla kan ta del av allmänna och offentliga handlingar. Syftet är att ge dig en inblick i och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter kommunen. På så sätt har du också möjlighet att påverka verksamheten.

Offentlighetsprincipen har ungefär funnits i Sverige sedan år 1766 då Tryckfrihetsförordningen, som är en av Sveriges grundlagar, fastslogs.

Att tänka på

Om du skickar in brev eller mejlar kommunen blir dem en allmän handling som kan läsas av andra. Du kan inte undvika offentlighetsprincipen genom att skicka ett brev eller mejla en politiker eller en tjänsteperson till deras hemadresser eller privata mejladresser. De är ändå skyldiga att se till att ditt brev registreras som en allmän handling av kommunen.

Vad är en handling?

En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. En handling kan bestå av olika medium, exempelvis

  1. brev,
  2. protokoll,
  3. mejl,
  4. video- eller ljudupptagningar.

Tänk på att även digitala handlingar, i form av mejl eller meddelanden som kan avläsas med hjälp av tekniska hjälpmedel, blir allmänna när de inkommit till myndigheten. Det gäller också meddelande via sociala medier som exempelvis Facebook.

Vad är en allmän handling?

En handling kan vara allmän eller inte allmän. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras hos kommunen eller har upprättats (skapats) av någon anställd eller politiker i kommunen. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda, det vill säga hemliga, är offentliga. Därmed har du rätt att läsa dem.

De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Arbetsmaterial är oftast ett tillfälligt tillstånd innan en handling blir allmän.

Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda. En sekretessbelagd handling betyder att handlingen är hemlig. Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda enskilda människor i ärenden som rör socialtjänsten.

En särskild lag, offentlighets- och sekretesslagen, anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Det innebär att Sävsjö kommun, med stöd av lagen, avgör vad som ska sekretessbeläggas. Så om du skickar ett brev till kommunen och skriver "hemligt", "förtroligt" eller "konfidentiellt" på brevet blir det ändå inte sekretessbelagt, om inte lagen medger det.

Dataskyddsförordningen syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks i samband med behandlingen av personuppgifter. Alla kommunala nämnder har ett ansvar för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt. Offentlighetsprincipen är en del av vår grundlag och går därmed före datakskyddsförordningen.

Dataskyddsförodningen påverkar inte vad vi kan lämna ut men påverkar på vilket sätt myndigheterna får lämna ut handlingar, exempelvis att vissa uppgifter inte får skickas via mejl.

Kommunens förvaltningar måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade, så att förvaltningarna lätt kan hitta det du söker. I allmänhet är det kommunens registrator eller nämndsekreterare som ordnar handlingarna i vad som kallas ett diarium, som normalt sett också är en allmän offentlig handling.

Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt". I praktiken innebär det att handlingarna ska lämnas ut omedelbart om du personligen besöker kommunen. Om du beställer materialet per telefon eller brev, får det ta maximalt två dagar.

Du kan läsa handlingarna på stället och sedan lämna tillbaka dem. Du kan också skriva av dem eller be att få kopior och ta med dig. Vill du ha kopior kostar de fyra kronor per kopia.

Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar via mejl.

Enligt lagen behöver du inte tala om vem du är när du vill ha allmänna, offentliga handlingar. Du behöver inte heller berätta varför du vill ha handlingarna. Ingen har rätt att fråga dig om detta.

Om du nekas att ta del av en handling, ska du enligt lagen få ett skriftligt besked om detta. Om du då anser att kommunen har gjort fel, har du möjlighet att överklaga beslutet hos kammarrätten.

Om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid, kan du klaga hos Justitieombudsmannen.

Kontakt

Sävsjö kommun

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
kommun@savsjo.se
0382-152 00

Telefontid

Telefonväxeln är öppen vardagar 8.00–16.00, Lunchstängt 12.00-13.00

Dag innan helgdag, klämdagar och trettondagsafton har växeln begränsad öppettid enligt särskild annonsering.

Den här webbplatsen använder kakor för att ge användaren extra funktioner. Men om du själv vill bestämma vilka kakor som ska användas trycker du på inställningar.