Lyssna på sidan Lyssna

Landsbygdsdialog

Genom landsbygdsdialogen kan alla kommuninvånare ges möjlighet att lämna utvecklingsförslag för sin del av kommunen genom en e-tjänst.

Den 4 mars genomföde Sävsjö kommun den första i serien av tre landsbygdsdialoger i kommunen. Förutom Hjälmsbodarna hölls dialog i Kännestubba bygdegård den 5 mars. Dialogmötet i Hylletofta sockengård, som var planerat den 11 mars, ställdes in på grund av coronapandemin. Det mötet kommer att hållas längre fram så snart Folkhälsomyndighetens rekommendationer tillåter detta.

Bakgrunden till landsbygdsdialogen är Sävsjö kommuns uppmärksammade satsning på orts- och byautveckling, där alla kommuninvånare ges möjlighet att lämna utvecklingsförslag för sin kommundel via en e-tjänst. Det kan handla om fysiska åtgärder, arrangemang och aktiviteter. Kommunstyrelsen beslutar sedan vilka förslag som ges ekonomiskt stöd.

Innan mötet hade alla invånare fått möjlighet att svara på en enkät med frågor. Svaren i enkäten låg till grund för samtalen på dialogmötet. Enkäten är fortfarande aktiv och vi är angelägna om att få in dina synpunkter och tankar.

Svara på enkäten

E-tjänst för orts- och byautveckling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Utvecklingsavdelningen

Odengatan 55
576 80 Sävsjö

Samordnare besöksnäring/landsbygd

Erik Alm
0382-154 15

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.