Lyssna på sidan Lyssna

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser är ett planinstrument som kan användas för att säkerställa syften i översiktsplanen. Bestämmelserna används inom begränsade områden utan detaljplan, för att exempel reglera bebyggelsens utformning i värdefulla miljöer och för att minska eller utöka bygglovplikten. Inom kommunen finns områdesbestämmelser om utökad lovplikt inom miljöer som är kulturhistoriskt värdefulla. Områdesbestämmelserna är juridiskt bindande och upprättas på samma sätt som detaljplaner. Följande områden har områdesbestämmelser: 

PDF-filer för områdesbestämmelser

Kontakt

Samhällsbyggnadschef

Emma Nordstrand
0382-15413